Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
11-
Senát
- -
Program konference "Národní den participace v České republice" pořádané 1. místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou
13.11.2018seminář129kB neníoriginál
11- Senát- -
Program konference "Co dělají školy pro demokracii?" pořádané 1. místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou
13.11.2018seminář428kB neníoriginál
11-
Senát
- -
Program konference "Slavnostní shromáždění u příležitosti 110. výročí úmrtí Josefa Hlávky" pořádané předsedou Senátu p. Milanem Štěchem
13.11.2018seminář91kB neníoriginál
1135
OV
- -
Pozvánka na 35. schůzi OV
13.11.2018pozvánka65kB náhled originál
11- VZSP- -
Konference Význam univerzit třetího věku ve vzdělávání
12.11.2018seminář370kB neníoriginál
1131
VHZD
332/1254
Zákon o DPH
08.11.2018usnesení277kB podklad originál
1131
VHZD
342/2253
Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
08.11.2018usnesení278kB podklad originál
1131
VHZD
339/1252
Zákon o ochranných známkách
08.11.2018usnesení279kB podklad originál
1131
VHZD
- 258
Usnesení podvýboru - Informace o škodách způsobené chráněnými živočichy, především vydrou říční na území Východočeského kraje a jejich dopady do národního hospodářství
08.11.2018usnesení154kB náhled originál
1131
VHZD
- 251
Přehled o příjmech a výdajích za leden - září 2018 kapitoly 303 Senát Parlamentu
08.11.2018usnesení139kB náhled originál
11-
VZSP
- -
Finále 13. ročníku "Ceny kvality v sociální péči"
08.11.2018seminář145kB neníoriginál
1131
VHZD
- 250
Pořad 31. schůze VHZD
08.11.2018usnesení138kB náhled originál
1131
VHZD
335/1257
Zákon o zrušení FNM
08.11.2018usnesení278kB podklad originál
1131
VHZD
334/1256
Zákon o dluhopisech
08.11.2018usnesení277kB podklad originál
11-
VZOB
- -
Simulace Evropského parlamentu
08.11.2018seminář165kB neníoriginál
1131
VHZD
333/1255
Zákon o dani z příjmů
08.11.2018usnesení276kB podklad originál
1131
VHZD
- -
Pozvánka na 31. schůzi VHZD
08.11.2018pozvánka58kB náhled originál
1129
VEU
N 175/11/02291
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
07.11.2018usnesení375kB podklad originál
1123
VUZP
324/1134
Úml. o ochraně rostlin a živočichů
07.11.2018usnesení284kB podklad originál
Dokument   1. - 19. [4917]
Strana   1 [246]