Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Doubrava Jaroslav
Klub nezávislých senátorů
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)

11

Tisk: č. N 048/11

Číslo Rady: 9673/17


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Doubrava Jaroslav

01.06.2017

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 048/11

Číslo Rady: 9673/17


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Doubrava Jaroslav

01.06.2017

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Zavádění evropské služby elektronického mýtného

8

Tisk: č. K 188/08

Číslo Rady: 13301/12


Senát

č. 5

Ministerstvo dopravy

04.09.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 188/08

Číslo Rady: 13301/12


Senát

Ministerstvo dopravy

04.09.2012

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

7

Tisk: č. N 030/07

Číslo Rady: 17367/08


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Veřovský Otakar

17.12.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o registračních pokladnách

5

Tisk: č. 24


Senát

č. 4

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Kolář Robert

28.02.2005