Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Dušek Jiří
Senátorský klub PROREGION

Nwelati Raduan
Senátorský klub Občanské demokratické strany a TOP 09

Orel Petr
Senátorský klub SEN 21 a Piráti

Doubrava Jaroslav
Klub nezávislých senátorů

Žaloudík Jan
Senátorský klub PROREGION

Drahoš Jiří
Senátorský klub Starostové a nezávislí

Fischer Pavel
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu

13

Tisk: č. K 008/13

Číslo Rady: 13158/20


Senát

č. 7

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Nwelati Raduan

26.11.2020

Typ: tisk EU

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací

13

Tisk: č. N 011/13

Číslo Rady: 13908/20


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Nytra Zdeněk

11.12.2020

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropský plán boje proti rakovině

13

Tisk: č. K 022/13

Číslo Rady: 5930/21


Senát

č. 10

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Nwelati Raduan

08.02.2021

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem

13

Tisk: č. K 025/13

Číslo Rady: 6407/21


Senát

č. 14

Ministerstvo obrany České republiky

sen. Dušek Jiří

24.02.2021

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady o vojenské výcvikové misi Evropské unie v Mosambiku (EUTM Mozambique), předložený Radě vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

13

Tisk: č. M 061/13

Číslo Rady: 10012/21


Senát

Ministerstvo obrany České republiky

sen. Fischer Pavel

21.06.2021

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

13

Tisk: č. K 008/13

Číslo Rady: 13158/20


Senát

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Nwelati Raduan

26.11.2020

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

13

Tisk: č. K 022/13

Číslo Rady: 5930/21


Senát

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Nwelati Raduan

08.02.2021

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

12

Tisk: č. 172


Senát

č. 15

Andrej Babiš
(předseda vlády)

sen. Drahoš Jiří
sen. Žaloudík Jan

06.01.2020

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský výzkumný prostor: společně k pokrokovější Evropě v oblasti výzkumu a inovací

12

Tisk: č. K 016/12

Číslo Rady: 6588/19


Senát

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Dušek Jiří

19.02.2019

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy

12

Tisk: č. K 060/12

Číslo Rady: 8280/20


Senát

č. 2

Ministerstvo zemědělství

sen. Orel Petr

26.05.2020