Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o humanitární pomoci

7

Tisk: č. 248


Senát

č. 18

Jan Kohout
(ministr zahraničních věcí)

sen. Štětina Jaromír

29.03.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - EU jako globální partner pro rozvoj - Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí

6

Tisk: č. K 106/06

Číslo Rady: 8403/08


Senát

č. 15

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Štětina Jaromír

21.04.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě ohledně návrhů Komise na akční plány v rámci Evropské politiky sousedství(ENP)

5

Tisk: č. K 006/05

Číslo Rady: 6175/05


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

10.02.2005

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o mez. pomoci při vymáhání fin. pohledávek

4

Tisk: č. 295


Senát

č. 14

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Balabán Milan
sen. Tejnora Karel

10.03.2004

Typ: tisk EU

Jednotný evropský politický rámec pro vnější akce v boji proti HIV AIDS, malárii a tuberkulóze

4

Tisk: č. K 022/04

Číslo Rady: 14245/04


Senát

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Tejnora Karel

31.10.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání finančních pohledávek

2

Tisk: č. 252


Senát

č. 20

Pavel Mertlík
(ministr financí)

sen. Topolánek Mirek

29.05.2000