Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Strnad Jaromír
Senátorský klub PROREGION
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o veřejných zakázkách

10

Tisk: č. 16


Senát

č. 5

Karla Šlechtová
(ministr pro místní rozvoj)

sen. Malý Miloš
sen. Martínek Radko
sen. Strnad Jaromír

17.12.2014

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012

9

Tisk: č. K 010/09

Číslo Rady: 16537/12


Senát

č. 8

Ministerstvo životního prostředí

sen. Látka Jan

25.11.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii

9

Tisk: č. K 129/09

Číslo Rady: 8194/14


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Látka Jan

27.03.2014

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 010/09

Číslo Rady: 16537/12


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Látka Jan

25.11.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 129/09

Číslo Rady: 8194/14


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Látka Jan

27.03.2014

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů - Budování světového trhu s uhlíkem - zpráva podle článku 30 směrnice 2003/87/ES

6

Tisk: č. K 003/06

Číslo Rady: 15585/06


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard

21.11.2006