Zařazeno do oblastiFINANČNICTVÍ >  Měnové relace
Nadřazené termínyeurozóna

Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Orel Petr
Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 21
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem

11

Tisk: č. N 159/11

Číslo Rady: 9606/18


Senát

Úřad vlády

sen. Orel Petr

05.06.2018

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. .../2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání ("program Pericles 2020") na nezúčastněné členské státy

8

Tisk: č. N 140/08

Číslo Rady: 18939/11


Senát

Česká národní banka

sen. Sefzig Luděk

22.12.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro

8

Tisk: č. N 174/08

Číslo Rady: 12201/12


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

04.07.2012

Typ: tisk EU

Zpráva Komise - Konvergenční zpráva 2008 (zhotovená na základě článku 122(2) Smlouvy)

6

Tisk: č. K 104/06

Číslo Rady: 9384/08


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

15.05.2008

Typ: tisk EU

Zpráva Komise - konvergenční zpráva z prosince 2006

6

Tisk: č. K 007/06

Číslo Rady: 16498/06


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

13.12.2006

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda ČR - Libanon

1

Tisk: č. 98064


Senát

č. 9804

Ivan Pilip
(ministr financí)

sen. Burda Karel
sen. Matuška Vítězslav

25.05.1998