Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o zásluhách Edvarda Beneše

4

Tisk: č. 285


Senát

č. 14

Radko Martínek
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Mejstřík Martin
sen. Volný Jaromír

03.03.2004