Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Doubrava Jaroslav
Klub nezávislých senátorů
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 022/10

Číslo Rady: 9121/15


Senát

Úřad vlády

sen. Besta Zdeněk

27.05.2015

Typ: tisk EU

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Provádění Evropské politiky sousedství v roce 2014

10

Tisk: č. K 015/10

Číslo Rady: 8129/15


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Besta Zdeněk

24.04.2015

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Návrh interinstitucionální dohody o lepší právní úpravě

10

Tisk: č. K 022/10

Číslo Rady: 9121/15


Senát

Úřad vlády

sen. Besta Zdeněk

27.05.2015

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Partnerství pro komunikaci o Evropě

6

Tisk: č. K 059/06

Číslo Rady: 13829/07


Senát

Úřad vlády

sen. Grulich Tomáš

15.10.2007

Typ: mandát vlády

Pracovní dokument Komise: Revidovaný návrh na obnovení interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu

5

Číslo Rady: 5973/06


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

22.02.2006

Typ: tisk EU

Pracovní dokument Komise: Revidovaný návrh na obnovení interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu

5

Tisk: č. K 067/05

Číslo Rady: 5973/06


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

22.02.2006

Typ: tisk EU

Pracovní dokument Komise:Návrh na obnovení Meziinstitucionální dohody o rozpočtové disciplíně a zlepšení rozpočtových procedur

4

Tisk: č. K 012/04

Číslo Rady: 11745/04


Senát

Ministerstvo financí

sen. Skalický Jiří

28.07.2004

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

2

Tisk: č. 184


Senát

č. 16

Václav Krása, Ludmila Müllerová, Josef Jalůvka
(poslanci)

sen. Julínek Tomáš

07.02.2000

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Tiskový zákon

2

Tisk: č. 315


Senát

č. 21

Jaromír Talíř
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Ondrová Irena

18.07.2000

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o státním dluhopisovém programu - sucho

2

Tisk: č. 331


Senát

č. 22

Pavel Mertlík
(ministr financí)

02.10.2000