Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

11

Tisk: č. N 161/11

Číslo Rady: 9522/18


Senát

č. 18

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Jeništa Luděk

04.06.2018

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

11

Tisk: č. N 162/11

Číslo Rady: 9536/18


Senát

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Jeništa Luděk

04.06.2018

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 093/08

Číslo Rady: 15253/11


Senát

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Koukal Václav

13.10.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce

8

Tisk: č. N 093/08

Číslo Rady: 15253/11


Senát

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Koukal Václav

13.10.2011

Typ: tisk EU

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu

5

Tisk: č. N 063/05

Číslo Rady: 13531/05


Senát

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Müllerová Ludmila

22.12.2005

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady o strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova 2007 až 2013

5

Tisk: č. N 037/05

Číslo Rady: 10893/05


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Schwarzenberg Karel

08.07.2005

Typ: tisk EU

Návrh nařízení EP a Rady o Evropském fondu regionálního rozvoje

4

Tisk: č. N 009/04

Číslo Rady: 11688/04


Senát

č. 5

Ministerstvo pro místní rozvoj

23.07.2004

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda KLDR - vzájemná ochrana investic

2

Tisk: č. 36


Senát

č. 7

Ivo Svoboda
(ministr financí)

sen. Matuška Vítězslav

07.06.1999

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech

2

Tisk: č. 182


Senát

č. 16

Michal Doktor
(poslanec)

sen. Skalický Jiří

07.02.2000

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o okresních úřadech

2

Tisk: č. 203


Senát

č. 18

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Smutný Petr

16.03.2000