Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Doubrava Jaroslav
Klub nezávislých senátorů
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální agenda pro Evropu - digitalizace jako hnací síla evropského růstu

9

Tisk: č. K 020/09

Číslo Rady: 17963/12


Senát

č. 8

Ministerstvo vnitra

sen. Doubrava Jaroslav

19.12.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě "Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!"

9

Tisk: č. K 130/09

Číslo Rady: 8177/14


Senát

č. 21

Úřad vlády

sen. Krejča Miroslav

26.03.2014

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 020/09

Číslo Rady: 17963/12


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Doubrava Jaroslav

19.12.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 130/09

Číslo Rady: 8177/14


Senát

Úřad vlády

sen. Krejča Miroslav

26.03.2014

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami

8

Tisk: č. N 159/08

Číslo Rady: 8257/12


Senát

č. 24

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Táborský Josef

28.03.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 159/08

Číslo Rady: 8257/12


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Táborský Josef

28.03.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Jodnotný trh pro Evropu 21.století, Služby obecného zájmu

6

Tisk: č. K 071/06

Číslo Rady: 15650/07


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Sefzig Luděk

23.11.2007

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o České televizi

4

Tisk: č. 451


Senát

č. 18

Pavel Dostál
(ministr kultury)

sen. Bárta Zdeněk

12.11.2004

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0