Zařazeno do oblastiPRÁVO >  Soudnictví
Podřazené termínyvýslech svědka, znalecký posudek
Nadřazené termínysoudní řízení

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

K danému tématu nejsou vztaženy žádné senátní tisky.