Zařazeno do oblastiPRÁVO >  Práva a svobody
Podřazené termínyporušení domovní svobody, ochrana komunikací
Nadřazené termínypráva jednotlivce
Související termínydatové právo, osobní údaje

Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 029/11

Číslo Rady: 5358/17


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Michálek Libor

16.01.2017

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

11

Tisk: č. N 029/11

Číslo Rady: 5358/17


Senát

č. 6

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Michálek Libor

16.01.2017

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 105/09

Číslo Rady: 17067/13


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Krejča Miroslav

29.11.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Obnovení důvěry v toky dat mezi EU-USA

9

Tisk: č. K 105/09

Číslo Rady: 17067/13


Senát

č. 19

Ministerstvo vnitra

sen. Krejča Miroslav

29.11.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 035/08

Číslo Rady: 6007/11


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Sefzig Luděk

06.02.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 145/08

Číslo Rady: 5833/12


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Sefzig Luděk

01.02.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 144/08

Číslo Rady: 5853/12


Senát

Úřad pro ochranu osobních údajů

sen. Sefzig Luděk

01.02.2012

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)

8

Tisk: č. N 144/08

Číslo Rady: 5853/12


Senát

č. 22

Úřad pro ochranu osobních údajů

sen. Sefzig Luděk

01.02.2012

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů

8

Tisk: č. N 145/08

Číslo Rady: 5833/12


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Sefzig Luděk

01.02.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Komplexní přístup k ochraně osobních údajů v Evropské unii

8

Tisk: č. K 009/08

Číslo Rady: 15949/10


Senát

Úřad pro ochranu osobních údajů

sen. Trpák Pavel

10.11.2010