Zařazeno do oblastiENERGETIKA >  Energetická politika
Nadřazené termínyenergetická bilance
Související termínyprodukce ropy

Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Látka Jan
Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Štěch Milan
Senátorský klub České strany sociálně demokratické
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Energetický zákon

10

Tisk: č. 65


Senát

č. 8

sen. Bratský Petr
sen. Malý Miloš

21.04.2015

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

9

Tisk: č. N 112/09

Číslo Rady: 18170/13


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Látka Jan

23.12.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti

9

Tisk: č. K 140/09

Číslo Rady: 10409/14


Senát

č. 25

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

02.06.2014

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. N 112/09

Číslo Rady: 18170/13


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Látka Jan

23.12.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 140/09

Číslo Rady: 10409/14


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

02.06.2014

Typ: vládní návrh zákona

Energetický zákon

8

Tisk: č. 98


Senát

č. 9

Martin Kocourek
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Bis Jiří
sen. Eybert Pavel
sen. Paukrtová Soňa

17.05.2011

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o podpoře výroby elektřiny

7

Tisk: č. 379


Senát

č. 2

Martin Kocourek
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Bis Jiří
sen. Eybert Pavel

11.11.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Evropa může ušetřit více energie kombinovanou produkcí tepla a elektřiny

7

Tisk: č. K 015/07

Číslo Rady: 15907/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Moldan Bedřich
sen. Veřovský Otakar

20.11.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie: Zpráva Komise v souladu s článkem 3 směrnice 2001/77/ES, čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/30/ES a o provádění akčního plánu EU pro biomasu KOM(2005) 628

7

Tisk: č. K 046/07

Číslo Rady: 9211/09


Senát

č. 9

Ministerstvo zemědělství

sen. Moldan Bedřich
sen. Venhodová Alena

29.04.2009

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů

6

Tisk: č. N 081/06

Číslo Rady: 5421/08


Senát

č. 14

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Adamec Ivan
sen. Moldan Bedřich
sen. Škaloud Miroslav

30.01.2008

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0