Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 059/09

Číslo Rady: 8101/13


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

04.04.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. N 111/09

Číslo Rady: 18167/13


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Látka Jan

23.12.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o budoucnosti zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě

9

Tisk: č. K 059/09

Číslo Rady: 8101/13


Senát

č. 12

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

04.04.2013

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES

9

Tisk: č. N 111/09

Číslo Rady: 18167/13


Senát

č. 23

Ministerstvo životního prostředí

sen. Látka Jan

23.12.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, Tematická strategie o znečišťování ovzduší

5

Tisk: č. K 043/05

Číslo Rady: 12735/05


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard

07.10.2005

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o poštovních službách

2

Tisk: č. 122


Senát

č. 12

Antonín Peltrám
(ministr dopravy a spojů)

15.12.1999