Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Doubrava Jaroslav
Klub nezávislých senátorů

Hampl Václav
Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

Štěch Milan
Senátorský klub České strany sociálně demokratické
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění)

11

Tisk: č. N 014/11

Číslo Rady: 15135/16


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Doubrava Jaroslav

02.12.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropském hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise pro rok 2016 - Nyní není doba pro obvyklá řešení

10

Tisk: č. K 045/10

Číslo Rady: 13486/15


Senát

Úřad vlády

sen. Hampl Václav

28.10.2015

Typ: tisk EU

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Přezkum evropské politiky sousedství

10

Tisk: č. K 047/10

Číslo Rady: 14315/15


Senát

č. 19

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Besta Zdeněk

19.11.2015

Typ: další podklady

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropském hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise pro rok 2016 - Nyní není doba pro obvyklá řešení

10

Tisk: č. K 045/10/1

Číslo Rady: 13486/15


Senát

Úřad vlády

sen. Hampl Václav

28.10.2015

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o novém uspořádání trhu s energií

10

Tisk: č. K 032/10

Číslo Rady: 11018/15


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Maštalíř Antonín

16.07.2015

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 047/10

Číslo Rady: 14315/15


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Besta Zdeněk

19.11.2015

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii

8

Tisk: č. K 011/08

Číslo Rady: 16096/10


Senát

č. 5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

11.11.2010

Typ: tisk EU

Zpráva Komise o nepřímých změnách ve využívání půdy týkajících se biopaliv a biokapalin

8

Tisk: č. K 031/08

Číslo Rady: 5100/11


Senát

č. 8

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

07.01.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Plán energetické účinnosti 2011

8

Tisk: č. K 040/08

Číslo Rady: 7363/11


Senát

č. 10

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

11.03.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 011/08

Číslo Rady: 16096/10


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

11.11.2010