Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Štěch Milan
Senátorský klub České strany sociálně demokratické
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Začleňování udržitelného rozvoje do politik EU: Přezkum strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj za rok 2009

7

Tisk: č. K 066/07

Číslo Rady: 12453/09


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Veřovský Otakar

30.07.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohodu

7

Tisk: č. K 070/07

Číslo Rady: 13183/09


Senát

č. 14

Ministerstvo financí

sen. Moldan Bedřich
sen. Veřovský Otakar

15.09.2009

Typ: tisk EU

: Sdělení Komise EP, Radě, EHS a Výboru regionů: Investice do rozvoje nízkouhlíkových technologií (SET plán)

7

Tisk: č. K 079/07

Číslo Rady: 14230/09


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

11.10.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a EP - Zpráva o pokroku v plnění Strategie pro udržitelný rozvoj 2007

6

Tisk: č. K 065/06

Číslo Rady: 14238/07


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich

30.10.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise EP a Radě: Příprava na ,,Health Check" společné zemědělské politiky

6

Tisk: č. K 072/06

Číslo Rady: 15351/07


Senát

č. 12

Ministerstvo zemědělství

sen. Vaculík Josef
sen. Venhodová Alena

23.11.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů o přezkumu doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví min. kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech

6

Tisk: č. K 075/06

Číslo Rady: 15225/07


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard

19.11.2007

Typ: mandát vlády

Sdělení komise Strategie Evropské unie pro biopaliva

5

Číslo Rady: 6153/06


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Matykiewicz Eduard

16.02.2006

Typ: tisk EU

Sdělení komise Strategie Evropské unie pro biopaliva

5

Tisk: č. K 066/05

Číslo Rady: 6153/06


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Matykiewicz Eduard

16.02.2006

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady o strategických pokynech Společenství pro rozvoj venkova 2007 až 2013

5

Tisk: č. N 037/05

Číslo Rady: 10893/05


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Schwarzenberg Karel

08.07.2005

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady zřizující Kohezní fond

4

Tisk: č. N 008/04

Číslo Rady: 11637/04


Senát

Ministerstvo pro místní rozvoj

23.07.2004