Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 033/08

Číslo Rady: 5659/11


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Sefzig Luděk

27.01.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o způsobech kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty

8

Tisk: č. K 033/08

Číslo Rady: 5659/11


Senát

č. 8

Ministerstvo vnitra

sen. Sefzig Luděk

27.01.2011

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o soudech a soudcích

4

Tisk: č. 98


Senát

č. 6

Pavel Rychetský
(ministr spravedlnosti)

sen. Lastovecká Dagmar
sen. Stodůlka Jiří

14.05.2003

Typ: senátní návrh zákona

Trestní zákon

4

Tisk: č. 256


Senát

č. 13

Jitka Seitlová
(zástupce Senátu)

sen. Bárta Zdeněk
sen. Janata Pavel

05.01.2004

Typ: senátní návrh zákona

Trestní zákon

3

Tisk: č. 337


Senát

č. 4

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Jařab Josef
sen. Moserová Jaroslava
sen. Outrata Edvard
sen. Palečková Alena
sen. Seitlová Jitka
sen. Svoboda Ladislav

sen. Bárta Zdeněk
sen. Janata Pavel
sen. Ondrová Irena

30.05.2002