Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)
Aschenbrenner Lumír
Senátorský klub Občanské demokratické strany a TOP 09

Oberfalzer Jiří
Senátorský klub Občanské demokratické strany a TOP 09

Jirsa Tomáš
Senátorský klub Občanské demokratické strany a TOP 09
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Vnější strategie pro efektivní zdanění

10

Tisk: č. K 071/10

Číslo Rady: 5637/16


Senát

Ministerstvo financí

sen. Aschenbrenner Lumír

29.01.2016

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 071/10

Číslo Rady: 5637/16


Senát

Ministerstvo financí

sen. Aschenbrenner Lumír

29.01.2016

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda o změně IBRD a MIGA

8

Tisk: č. 168


Senát

č. 14

Miroslav Kalousek
(ministr financí)

sen. Jirsa Tomáš
sen. Vrecionová Veronika

11.08.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropského Parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora rozvojových zemí při zvládání krize

7

Tisk: č. K 044/07

Číslo Rady: 8695/09


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Štětina Jaromír

15.04.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohodu

7

Tisk: č. K 070/07

Číslo Rady: 13183/09


Senát

č. 14

Ministerstvo financí

sen. Moldan Bedřich
sen. Veřovský Otakar

15.09.2009

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů mezinárodní politika v oblasti klimatu po kodaňské konferenci: Okamžitá akce pro oživení celosvětového úsilí v oblasti změny klimatu

7

Tisk: č. K 100/07

Číslo Rady: 7438/10


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Moldan Bedřich
sen. Veřovský Otakar

14.03.2010

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí EP a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020

6

Tisk: č. N 087/06

Číslo Rady: 5849/08


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard

29.01.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - EU jako globální partner pro rozvoj - Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí

6

Tisk: č. K 106/06

Číslo Rady: 8403/08


Senát

č. 15

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Štětina Jaromír

21.04.2008

Typ: mandát vlády

Sdělení komise Strategie Evropské unie pro biopaliva

5

Číslo Rady: 6153/06


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Matykiewicz Eduard

16.02.2006

Typ: tisk EU

Sdělení komise Strategie Evropské unie pro biopaliva

5

Tisk: č. K 066/05

Číslo Rady: 6153/06


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Matykiewicz Eduard

16.02.2006