Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Orel Petr
Senátorský klub SEN 21 a Piráti
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č.715/2007

11

Tisk: č. N 084/11

Číslo Rady: 14217/17


Senát

č. 14

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Orel Petr

10.11.2017

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 084/11

Číslo Rady: 14217/17


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Orel Petr

10.11.2017

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o podmínkách provozu vozidel

9

Tisk: č. 364


Senát

č. 26

Antonín Prachař
(ministr dopravy)

sen. Bratský Petr

07.10.2014

Typ: senátní návrh schválený v PS

Zákon o odpadech

8

Tisk: č. 21


Senát

č. 4

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Lajtoch Jiří

sen. Bárek Ivo

30.12.2010

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o poskytování dávek

8

Tisk: č. 313


Senát

č. 20

Lenka Kohoutová
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Sušil Radek
sen. Vlček Václav

16.03.2012

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o odpadech

8

Tisk: č. 160


Senát

č. 11

Tomáš Chalupa
(ministr životního prostředí)

sen. Bárek Ivo
sen. Malý Miloš

19.07.2011

Typ: senátní návrh zákona

Zákon o odpadech

7

Tisk: č. 274


Senát

č. 20

sen. Bis Jiří
sen. Bárek Ivo
sen. Janáčková Liana
sen. Jílek Adolf
sen. Korytář Karel
sen. Nedoma Jiří
sen. Pakosta Petr
sen. Žák Jiří
sen. Řihák Josef

sen. Jonáš Vítězslav
sen. Lajtoch Jiří

15.04.2010

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o dráhách

4

Tisk: č. 246


Senát

č. 13

Milan Šimonovský
(ministr dopravy)

sen. Jílek Adolf
sen. Paukrtová Soňa

29.12.2003

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o odpadech

4

Tisk: č. 293


Senát

č. 14

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Fejfar Petr
sen. Škrabiš Emil
sen. Šula Jaroslav

10.03.2004

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o poskytování dotací soukromým školám

3

Tisk: č. 75


Senát

č. 8

Walter Bartoš
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Novák Alexandr
sen. Ondrová Irena

04.06.2001