Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 096/10

Číslo Rady: 10022/16


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

10.06.2016

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. N 108/10

Číslo Rady: 11313/16


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

19.07.2016

Typ: tisk EU

Doporučení Komise ze dne 8.6. 2015 k Evropskému programu znovuusídlování

10

Tisk: č. J 025/10

Číslo Rady: 9376/15


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

11.06.2015

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí

10

Tisk: č. K 096/10

Číslo Rady: 10022/16


Senát

č. 28

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

10.06.2016

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014

10

Tisk: č. N 108/10

Číslo Rady: 11313/16


Senát

č. 28

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

19.07.2016

Typ: tisk EU

Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (Směrnice 2003/86/ES)

8

Tisk: č. K 110/08

Číslo Rady: 17205/11


Senát

č. 19

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

18.11.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 110/08

Číslo Rady: 17205/11


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

18.11.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje

6

Tisk: č. K 112/06

Číslo Rady: 11017/08


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

24.06.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu zřizující Rámcový program ,,Solidarita a řízení migračních toků " pro období 2007- 2013

5

Tisk: č. K 026/05

Číslo Rady: 8690/05


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Hadrava Jan

04.05.2005

Typ: vládní návrh zákona

Související zákony - zákon o veřejných dražbách

2

Tisk: č. 118


Senát

č. 12

Jaromír Císař
(ministr pro místní rozvoj)

15.12.1999