Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: mezinárodní smlouva

Přistoupení Chorvatska K EU

8

Tisk: č. 301


Senát

č. 21

Karel Schwarzenberg
(ministr zahraničních věcí)

sen. Kladívko Tomáš
sen. Táborský Josef

17.02.2012

Typ: tisk EU

Zpráva Komise EP a Radě - Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (podle článku 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu)

8

Tisk: č. K 096/08

Číslo Rady: 15405/11


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Veřovský Otakar

13.10.2011

Typ: tisk EU

Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období 2008-2009

7

Tisk: č. K 007/07

Číslo Rady: 15455/08


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Koukal Václav

12.11.2008

Typ: tisk EU

EU: Sdělení Komise ,,Dopad volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU" - Zpráva o první fázi (1. ledna 2007 - 31. prosince 2008)

7

Tisk: č. K 020/07

Číslo Rady: 16162/08


Senát

č. 4

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Sekaninová Božena
sen. Trpák Pavel

21.11.2008

Typ: tisk EU

Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období let 2009-2010

7

Tisk: č. K 085/07

Číslo Rady: 14513/09


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Vondra Alexandr

21.10.2009

Typ: tisk EU

Zpráva Komise - konvergenční zpráva z prosince 2006

6

Tisk: č. K 007/06

Číslo Rady: 16498/06


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

13.12.2006

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2006 - 2007

6

Tisk: č. K 001/06

Číslo Rady: 14968/06


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Venhodová Alena

09.11.2006

Typ: tisk EU

Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období 2007 - 2008

6

Tisk: č. K 066/06

Číslo Rady: 14721/07


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Venhodová Alena

13.11.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Západní Balkán: posilování evropské perspektivy

6

Tisk: č. K 099/06

Číslo Rady: 7702/08


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Venhodová Alena

20.03.2008

Typ: tisk EU

Zpráva Komise - Konvergenční zpráva 2008 (zhotovená na základě článku 122(2) Smlouvy)

6

Tisk: č. K 104/06

Číslo Rady: 9384/08


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

15.05.2008