Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 088/08

Číslo Rady: 15247/11


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Koukal Václav

13.10.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční analýza růstu: postup v rámci ucelené reakce Evropské unie na krizi

8

Tisk: č. K 032/08

Číslo Rady: 18066/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

20.01.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006

8

Tisk: č. N 088/08

Číslo Rady: 15247/11


Senát

č. 21

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Koukal Václav

13.10.2011