Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2020

13

Tisk: č. K 037/13

Číslo Rady: 7033/21


Senát

č. 10

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Fischer Pavel

16.03.2021

Typ: tisk EU

Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Zvláštní administrativní oblast Macao: Výroční zpráva za rok 2020

13

Tisk: č. K 038/13

Číslo Rady: 7034/21


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Fischer Pavel

16.03.2021

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Ucelená monitorovací zpráva o stavu připravenosti Bulharska a Rumunska na členství v EU

5

Tisk: č. K 049/05

Číslo Rady: 12824/05


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Schwarzenberg Karel

27.10.2005

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a EP:Doporučení EK ohledně pokroku Turecka směrem k přistoupení

4

Tisk: č. K 020/04

Číslo Rady: 13244/04


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

08.10.2004