Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
-
Senát
K 058/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU - na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040
01.07.2021tisk EU3491kB neníoriginál
-
Senát
N 057/13-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech
01.07.2021tisk EU2147kB neníoriginál
-
Senát
K 056/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů První ponaučení z pandemie COVID-19
18.06.2021tisk EU1676kB neníoriginál
-
Senát
K 055/13-
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem - vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním
17.06.2021tisk EU1660kB neníoriginál
-
Senát
K 054/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě "Strategie pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru"
03.06.2021tisk EU1836kB neníoriginál
-
Senát
N 053/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu
03.06.2021tisk EU2979kB neníoriginál
-
Senát
N 052/13-
Návrh nařízení Rady o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013
03.06.2021tisk EU2409kB neníoriginál
-
Senát
J 051/13-
Doporučení Rady, kterým se vydává stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2021
02.06.2021tisk EU1020kB neníoriginál
-
Senát
K 050/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke zdravé planetě pro všechny Akční plán EU: "Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy"
12.05.2021tisk EU2233kB neníoriginál
-
Senát
K 049/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Aktualizace nové průmyslové strategie 2020: budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy
07.05.2021tisk EU2129kB neníoriginál
-
Senát
K 048/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro terapeutika proti COVID-19
07.05.2021tisk EU1377kB neníoriginál
14
Senát
N 047/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh
07.05.2021tisk EU2363kB neníoriginál
14
Senát
K 046/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů
29.04.2021tisk EU1532kB neníoriginál
-
Senát
K 045/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění
30.04.2021tisk EU1657kB neníoriginál
-
Senát
K 044/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro boj proti obchodování s lidmi 2021-2025
23.04.2021tisk EU3042kB neníoriginál
-
Senát
K 043/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021-2025
23.04.2021tisk EU1952kB neníoriginál
-
Senát
K 042/13-
Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Nasměrování finančních prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu
22.04.2021tisk EU1813kB neníoriginál
14
Senát
N 041/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty Unie
23.04.2021tisk EU2802kB neníoriginál
12
Senát
K 040/13-
Společné sdělení Evropské radě Aktuální stav politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem
26.03.2021tisk EU1729kB neníoriginál
-
Senát
K 039/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o nové strategii financování nástroje NextGenerationEU
15.04.2021tisk EU1489kB neníoriginál
Dokument 1. - 20. (58)
Strana  1 [3]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: