Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
-
Senát
K 038/13-
Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Zvláštní administrativní oblast Macao: Výroční zpráva za rok 2020
16.03.2021tisk EU1378kB neníoriginál
-
Senát
K 037/13-
Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2020
16.03.2021tisk EU1666kB neníoriginál
-
Senát
J 036/13-
Návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti
26.03.2021tisk EU1462kB neníoriginál
-
Senát
K 035/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro rozvoj ekologické produkce
25.03.2021tisk EU2124kB neníoriginál
-
Senát
N 034/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitálním zeleném certifikátu
18.03.2021tisk EU1455kB neníoriginál
-
Senát
N 033/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)
18.03.2021tisk EU2034kB neníoriginál
-
Senát
K 032/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030
09.03.2021tisk EU2577kB neníoriginál
-
Senát
K 031/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády
11.03.2021tisk EU2508kB neníoriginál
-
Senát
K 030/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
05.03.2021tisk EU3651kB neníoriginál
-
Senát
K 029/13-
Sdělení Komise Radě Rok od vypuknutí pandemie COVID-19 - reakce v oblasti fiskální politiky
05.03.2021tisk EU1963kB neníoriginál
-
Senát
N 028/13-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování
05.03.2021tisk EU1561kB neníoriginál
-
Senát
K 027/13-
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Přezkum obchodní politiky - otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika
22.02.2021tisk EU2675kB neníoriginál
-
Senát
K 026/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu - nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
25.02.2021tisk EU4227kB neníoriginál
-
Senát
K 025/13-
Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem
24.02.2021tisk EU1752kB neníoriginál
-
Senát
K 024/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19
23.02.2021tisk EU1309kB neníoriginál
-
Senát
N 023/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)
26.02.2021tisk EU2527kB neníoriginál
-
Senát
K 022/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropský plán boje proti rakovině
08.02.2021tisk EU1985kB neníoriginál
-
Senát
K 021/13-
Zelená kniha o stárnutí Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti
02.02.2021tisk EU5016kB neníoriginál
7
Senát
K 020/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Jednotně proti COVID19
22.01.2021tisk EU2236kB neníoriginál
-
Senát
N 019/13-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních dané směrnice
21.12.2020tisk EU1223kB neníoriginál
Dokument 1. - 20. (38)
Strana  1 [2]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: