Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
-
Senát
J 074/12-
Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů
09.10.2020tisk EU1132kB neníoriginál
-
Senát
K 073/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021
17.09.2020tisk EU1384kB neníoriginál
-
Senát
J 072/12-
Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
24.08.2020tisk EU816kB neníoriginál
-
Senát
N 071/12-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
16.07.2020tisk EU1394kB neníoriginál
-
Senát
K 070/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Krátkodobá zdravotní připravenost EU na rozšíření onemocnění COVID-19
17.07.2020tisk EU1474kB neníoriginál
-
Senát
K 069/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Příprava na změny Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
10.07.2020tisk EU1717kB neníoriginál
-
Senát
K 068/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu
09.07.2020tisk EU1133kB neníoriginál
-
Senát
K 067/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému
09.07.2020tisk EU1564kB neníoriginál
27
Senát
K 066/12-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
01.07.2020tisk EU2006kB neníoriginál
-
Senát
K 065/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské investiční bance Strategie EU pro vakcíny COVID-19
22.06.2020tisk EU945kB neníoriginál
-
Senát
K 064/12-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn
22.06.2020tisk EU6421kB neníoriginál
-
Senát
K 063/12-
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Boj proti dezinformacím o COVID-19 - pravda a mýty
12.06.2020tisk EU1458kB neníoriginál
-
Senát
N 062/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021-2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program "EU pro zdraví")
04.06.2020tisk EU1971kB náhled originál
27
Senát
K 061/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
25.05.2020tisk EU1554kB náhled originál
-
Senát
K 060/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
26.05.2020tisk EU1527kB náhled originál
-
Senát
N 059/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu
29.05.2020tisk EU1560kB náhled originál
25
Senát
N 058/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti
29.05.2020tisk EU2164kB náhled originál
-
Senát
J 057/12-
Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
28.05.2020tisk EU1308kB náhled originál
-
Senát
K 056/12-
Sdělení Komise Rozpočet EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživení
28.05.2020tisk EU2589kB náhled originál
-
Senát
K 055/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci
28.05.2020tisk EU1148kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (74)
Strana  1 [4]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: