Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
-
Senát
K 087/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2021: Vitální Unie v křehkém světě
20.10.2020tisk EU1871kB neníoriginál
5
Senát
K 086/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu - ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň
16.10.2020tisk EU1385kB neníoriginál
-
Senát
K 085/12-
Sdělení Připravenost na strategie očkování a zavádění očkovacích látek proti COVID-19
22.10.2020tisk EU847kB neníoriginál
10
Senát
K 084/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek
16.10.2020tisk EU3177kB neníoriginál
-
Senát
N 083/12-
Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. EP a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
14.10.2020tisk EU974kB neníoriginál
-
Senát
K 082/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2020
08.10.2020tisk EU1862kB neníoriginál
-
Senát
K 081/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán
08.10.2020tisk EU1357kB neníoriginál
3
Senát
K 080/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový EVP pro výzkum a inovace
01.10.2020tisk EU1250kB neníoriginál
-
Senát
N 079/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azylu
28.09.2020tisk EU1078kB neníoriginál
-
Senát
N 078/12-
Pozměněný návrh nařízení EP a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání biometrických údajů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o řízení azylu a migrace] a nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o znovuusídlování]
28.09.2020tisk EU1923kB neníoriginál
-
Senát
N 077/12-
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU
28.09.2020tisk EU1104kB neníoriginál
-
Senát
N 076/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích a mění nařízení (ES) 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/817
28.09.2020tisk EU1700kB neníoriginál
-
Senát
N 075/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řízení azylu a migrace a o změně směrnice Rady (ES) 2003/109 a navrhovaného nařízení (EU) XXX/XXX [Azylový a migrační fond]
28.09.2020tisk EU2042kB neníoriginál
2
Senát
J 074/12-
Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů
09.10.2020tisk EU1132kB neníoriginál
2
Senát
K 073/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021
17.09.2020tisk EU1384kB neníoriginál
-
Senát
J 072/12-
Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
24.08.2020tisk EU816kB neníoriginál
-
Senát
N 071/12-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
16.07.2020tisk EU1394kB neníoriginál
-
Senát
K 070/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Krátkodobá zdravotní připravenost EU na rozšíření onemocnění COVID-19
17.07.2020tisk EU1474kB neníoriginál
-
Senát
K 069/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Příprava na změny Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
10.07.2020tisk EU1717kB neníoriginál
-
Senát
K 068/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu
09.07.2020tisk EU1133kB neníoriginál
Dokument 1. - 20. (87)
Strana  1 [5]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: