Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
12
Senát
K 031/12-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
16.07.2019tisk EU2399kB náhled originál
-
Senát
K 030/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu - vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii
20.06.2019tisk EU2213kB náhled originál
12
Senát
J 029/12-
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030
20.06.2019tisk EU1244kB náhled originál
10
Senát
J 028/12-
Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019
05.06.2019tisk EU805kB náhled originál
-
Senát
K 027/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii
29.05.2019tisk EU1194kB náhled originál
12
Senát
K 026/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
29.05.2019tisk EU2464kB náhled originál
12
Senát
K 025/12-
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
24.04.2019tisk EU1849kB náhled originál
12
Senát
K 024/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku
15.04.2019tisk EU1379kB náhled originál
10
Senát
K 023/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
15.04.2019tisk EU3835kB náhled originál
-
Senát
M 022/12-
Návrh doporučení Rady, kterým se hodnotí pokrok zúčastněných členských států při plnění závazků přijatých v rámci Stálé strukturované spolupráce (PESCO), předložený Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
08.04.2019tisk EU23kB náhled originál
-
Senát
K 021/12-
Zpráva vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Výroční zpráva o stavu implementace stálé strukturované spolupráce (PESCO)
25.03.2019tisk EU23kB náhled originál
10
Senát
K 020/12-
Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
10.04.2019tisk EU1122kB náhled originál
10
Senát
N 019/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
29.03.2019tisk EU734kB náhled originál
10
Senát
K 018/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí
20.03.2019tisk EU1244kB náhled originál
-
Senát
K 017/12-
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2019 Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách
01.03.2019tisk EU4519kB náhled originál
-
Senát
K 016/12-
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský výzkumný prostor: společně k pokrokovější Evropě v oblasti výzkumu a inovací
19.02.2019tisk EU1268kB náhled originál
-
Senát
M 015/12-
Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních pro předcházení kybernetickým útokům, které ohrožují EU nebo její členské státy, a reakci na ně
08.03.2019tisk EU23kB náhled originál
-
Senát
M 014/12-
Návrh rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních pro předcházení kybernetickým útokům, které ohrožují EU nebo její členské státy, předložený Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
08.03.2019tisk EU23kB náhled originál
10
Senát
K 013/12-
Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
31.01.2019tisk EU6682kB náhled originál
-
Senát
K 012/12-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory v Evropské unii
01.02.2019tisk EU1376kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (31)
Strana  1 [2]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: