Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
-
Senát
K 050/12-
Společný evropský plán rušení opatření proti šíření COVID-19
16.04.2020tisk EU1242kB náhled originál
-
Senát
K 049/12-
Sdělení Komise Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahr.investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evr.strategických aktiv před začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých zahraničních investic)
26.03.2020tisk EU977kB náhled originál
-
Senát
K 048/12-
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika Východního partnerství po roce 2020 Posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechny
19.03.2020tisk EU1305kB náhled originál
-
Senát
K 047/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa
11.03.2020tisk EU1471kB náhled originál
-
Senát
K 046/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu
12.03.2020tisk EU1225kB náhled originál
-
Senát
K 045/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Identifikace a řešení překážek pro jednotný trh
12.03.2020tisk EU1482kB náhled originál
-
Senát
K 044/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025
09.03.2020tisk EU3153kB náhled originál
-
Senát
N 043/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
04.03.2020tisk EU1938kB náhled originál
-
Senát
J 042/12-
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2020 Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině Evropský semestr 2020: Posouzení pokroku podle nařízení (EU) č. 1176/2011
27.02.2020tisk EU4301kB náhled originál
-
Senát
K 041/12-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost
24.02.2020tisk EU1495kB náhled originál
-
Senát
K 040/12-
Bílá kniha o umělé inteligenci - evropský přístup k excelenci a důvěře
24.02.2020tisk EU1695kB náhled originál
-
Senát
K 039/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro data
21.02.2020tisk EU1506kB náhled originál
-
Senát
K 038/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení procesu přistoupení - přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán
06.02.2020tisk EU959kB náhled originál
-
Senát
K 037/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2020 Unie, která si klade vyšší cíle
30.01.2020tisk EU1661kB náhled originál
21
Senát
K 036/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU
30.01.2020tisk EU1132kB náhled originál
-
Senát
N 035/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
15.01.2020tisk EU1756kB náhled originál
21
Senát
N 034/12-
Pozměněný návrh nař.EP a Rady o spol.ustanoveních o Evr.fondu pro reg.rozvoj, Evr.soc.fondu plus, Fondu soudržnosti a Evr.námoř.a rybářském fondu a o fin.pravidlech pro tyto fondy a pro Azyl.a migr.fond,Fond pro vnitř.bezpečnost a pro správu hranic a víza
15.01.2020tisk EU1561kB náhled originál
-
Senát
K 033/12-
Sdělení Komise Strategie pro udržitelný růst na rok 2020
23.12.2019tisk EU2502kB náhled originál
21
Senát
K 032/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu
11.12.2019tisk EU1397kB náhled originál
12
Senát
K 031/12-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
16.07.2019tisk EU2399kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (50)
Strana  1 [3]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: