Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
10
Senát
N 055/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
09.06.2017tisk EU1588kB náhled originál
-
Senát
N 181/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
14.09.2018tisk EU1534kB náhled originál
-
Senát
N 180/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)
12.09.2018tisk EU1591kB náhled originál
-
Senát
N 179/11-
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Příspěvek Evropské komise k zasedání vysokých představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
13.09.2018tisk EU1944kB náhled originál
-
Senát
N 178/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624
13.09.2018tisk EU4500kB náhled originál
-
Senát
N 177/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES
13.09.2018tisk EU1030kB náhled originál
-
Senát
N 176/11-
Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu
15.06.2018tisk EU1511kB náhled originál
-
Senát
N 175/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
15.06.2018tisk EU2091kB náhled originál
-
Senát
N 174/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
15.06.2018tisk EU1953kB náhled originál
-
Senát
N 173/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
15.06.2018tisk EU2092kB náhled originál
-
Senát
N 172/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
14.06.2018tisk EU2240kB náhled originál
18
Senát
N 171/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
15.06.2018tisk EU1932kB náhled originál
18
Senát
N 170/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí 541/2014/EU
13.06.2018tisk EU2582kB náhled originál
-
Senát
N 169/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027
15.06.2018tisk EU2306kB náhled originál
18
Senát
N 168/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
13.06.2018tisk EU539kB náhled originál
-
Senát
N 167/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU
13.06.2018tisk EU1893kB náhled originál
18
Senát
N 166/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
13.06.2018tisk EU2228kB náhled originál
-
Senát
N 165/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU)
11.06.2018tisk EU1853kB náhled originál
18
Senát
N 164/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
11.06.2018tisk EU2068kB náhled originál
-
Senát
J 163/11-
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
08.06.2018tisk EU1475kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (181)
Strana  1 [10]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz:

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0