Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
-
Senát
K 149/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2014 - 2015
10.10.2014tisk EU1410kB náhled originál
-
Senát
K 148/09-
Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o subsidiaritě a proporcionalitě
08.08.2014tisk EU557kB náhled náhled origináloriginál
5
Senát
K 147/09-
Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
08.08.2014tisk EU486kB náhled náhled origináloriginál
26
Senát
K 146/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky
25.07.2014tisk EU844kB náhled originál
-
Senát
M 145/09-
Rozhodnutí Rady o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
14.07.2014tisk EU23kB náhled originál
-
Senát
K 144/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu
09.07.2014tisk EU1623kB náhled originál
25
Senát
N 143/09-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností atd.
09.07.2014tisk EU926kB náhled originál
26
Senát
N 142/09-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely
18.06.2014tisk EU942kB náhled originál
26
Senát
N 141/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk
13.06.2014tisk EU850kB náhled originál
25
Senát
K 140/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti
02.06.2014tisk EU720kB náhled náhled origináloriginál
25
Senát
K 139/09-
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2
23.05.2014tisk EU483kB náhled originál
22
Senát
J 138/09-
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014
01.06.2014tisk EU412kB náhled originál
-
Senát
N 137/09-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní
16.04.2014tisk EU923kB náhled originál
26
Senát
K 136/09-
Zelená kniha o mobilním zdravotnictví ("mHealth")
12.04.2014tisk EU744kB náhled originál
22
Senát
K 135/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů
11.04.2014tisk EU739kB náhled originál
24
Senát
N 134/09-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem
10.04.2014tisk EU772kB náhled originál
26
Senát
K 133/09-
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU
02.04.2014tisk EU1495kB náhled originál
-
Senát
N 132/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008
03.04.2014tisk EU853kB náhled originál
26
Senát
N 131/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex) (přepracované znění)
02.04.2014tisk EU1547kB náhled originál
21
Senát
K 130/09-
Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě "Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!"
26.03.2014tisk EU639kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (149)
Strana  1 [8]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: