Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
-
Senát
K 202/08-
Zpráva Komise EP a Radě: Pokrok ke splnění cílů Kjótského protokolu (vyžadovaná podle čl. 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu)
29.10.2012tisk EU1077kB náhled originál
-
Senát
K 201/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2013
31.10.2012tisk EU956kB náhled originál
4
Senát
N 200/08-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
30.10.2012tisk EU880kB náhled originál
2
Senát
N 199/08-
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí
26.10.2012tisk EU759kB náhled originál
6
Senát
K 198/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu - Aktualizace sdělení o průmyslové politice
19.10.2012tisk EU2384kB náhled originál
6
Senát
N 197/08-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a doplňuje směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
19.10.2012tisk EU613kB náhled náhled origináloriginál
2
Senát
K 196/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2012-2013
12.10.2012tisk EU1338kB náhled náhled origináloriginál
-
Senát
K 195/08-
Sdělení Komise - Inteligentní města a obce - evropské inovační partnerství
08.10.2012tisk EU1289kB náhled originál
5
Senát
K 194/08-
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti ("zátěžových testech") jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících
04.10.2012tisk EU998kB náhled originál
6
Senát
K 193/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akt o jednotném trhu II, Společně pro nový růst
04.10.2012tisk EU1289kB náhled originál
-
Senát
K 192/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Plán ustavení bankovní unie
18.09.2012tisk EU863kB náhled originál
4
Senát
N 191/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
18.09.2012tisk EU1022kB náhled originál
-
Senát
N 190/08-
Návrh nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi
13.09.2012tisk EU1054kB náhled originál
5
Senát
N 189/08-
Návrh nařízení, kterým se mění nař. EU č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu, pokud jde o jeho vztah k nař. Rady (EU) č. ../.., kterým se ECB svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřet. dohledu nad úvěr. institucemi
13.09.2012tisk EU802kB náhled originál
5
Senát
K 188/08-
Sdělení Komise Zavádění evropské služby elektronického mýtného
04.09.2012tisk EU430kB náhled originál
5
Senát
N 187/08-
Návrh doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení
07.09.2012tisk EU551kB náhled originál
-
Senát
N 186/08-
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
22.08.2012tisk EU550kB náhled originál
4
Senát
N 185/08-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů
02.08.2012tisk EU366kB náhled originál
-
Senát
K 184/08-
Sdělení Komise Společné zásady pro vnitrostátní rozpočtové mechanismy nápravy
03.08.2012tisk EU415kB náhled originál
4
Senát
N 183/08-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie
24.07.2012tisk EU681kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (202)
Strana  1 [11]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: