Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
-
Senát
N 059/05-
Návrh o vykonávání hlasovacích práv akcionáři společností se sídlem v člen.státě a jejichž akcie jsou přijaty k obchodování
11.01.2006tisk EU182kB náhled náhled origináloriginál
-
Senát
K 060/05-
Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES
09.01.2006tisk EU182kB náhled náhled origináloriginál
-
Senát
K 051/05-
Návrh pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich
20.10.2005tisk EU131kB náhled náhled origináloriginál
-
Senát
K 104/05-
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů legislativní a pracovní program Komise na rok 2007
10.11.2006tisk EU508kB náhled originál
2
Senát
N 103/05-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut
07.11.2006tisk EU397kB náhled originál
5
Senát
K 102/05-
Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v evropské unii_obstavení bankovních účtů
31.10.2006tisk EU146kB náhled originál
-
Senát
K 101/05-
Sdělení Komise Akční plán pro energetickou účinnost_využití možností
25.10.2006tisk EU312kB náhled originál
5
Senát
N 100/05-
Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 97_67_ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství
26.10.2006tisk EU240kB náhled originál
5
Senát
N 098/05-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (předložený Komisí)
16.10.2006tisk EU377kB náhled originál
-
Senát
N 097/05-
Plnění lisabonského programu Společenství Návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání
11.10.2006tisk EU249kB náhled originál
-
Senát
K 096/05-
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Globální Evropa: Konkurenceschopnost na světovém trhu: příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost
12.10.2006tisk EU472kB neníoriginál
-
Senát
N 094/05-
Návrh směrnice Rady kterou se mění směrnice 92_84_EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů
12.09.2006tisk EU171kB náhled originál
-
Senát
N 093/05-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zakládá komunitární vízový kodex
24.07.2006tisk EU848kB náhled originál
14
Senát
N 091/05-
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č_ 2424_2001 o vývoji Schengenského inf. systému druhé generace
20.07.2006tisk EU310kB náhled originál
14
Senát
N 089/05-
Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech
25.07.2006tisk EU193kB náhled originál
-
Senát
K 088/05-
Sdělení Komise o prioritách politiky v oblasti boje proti nelegálnímu přistěhovalectví příslušníků třetích států
20.07.2006tisk EU159kB náhled originál
-
Senát
K 099/05-
Sdělení Komise Demografická budoucnost Evropy_ od výzvy k příležitosti
17.10.2006tisk EU290kB náhled originál
-
Senát
K 095/05-
Sdělení Komise Hodnotící zpráva o stavu připravenosti Bulharské republiky a Rumunska na členství v Evropské unii
02.10.2006tisk EU301kB náhled originál
1
Senát
K 092/05-
Zelená kniha o pravidlech mezinárodního práva soukromého upravujících majetkové záležitosti ve věcech manželských včetně otázek soudní příslušnosti a vzájemného uznávání
20.07.2006tisk EU134kB náhled originál
-
Senát
N 090/05-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanizmus sestavování pohraničních jednotek rychlé reakce (Rapid Border Intervention Teams) a pozměňující nařízení Rady (ES) 2007/2004 s ohledem na tento mechanizmus
20.07.2006tisk EU328kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (103)
Strana  1 [6]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: