Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
15
Senát
K 106/06-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - EU jako globální partner pro rozvoj - Jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí
21.04.2008tisk EU280kB náhled originál
5
Senát
N 138/06-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů
14.10.2008tisk EU701kB náhled originál
5
Senát
K 137/06-
Sdělení Komise Radě, EP, Výboru regionů a EHS: Zelená kniha o územní soudržnosti - Učinit z územní rozmanitosti přednost
10.10.2008tisk EU150kB náhled originál
5
Senát
N 136/06-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň
12.10.2008tisk EU188kB náhled originál
7
Senát
N 135/06-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a zrušení směrnice 86/613/EHS
10.10.2008tisk EU200kB náhled originál
-
Senát
K 134/06-
Zpráva Komise o subsidiaritě a proporcionalitě (15. zpráva o zlepšení tvorby právních předpisů, 2007)
30.09.2008tisk EU159kB náhled originál
-
Senát
N 133/06-
Návrh nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování
23.09.2008tisk EU353kB náhled originál
2
Senát
N 132/06-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
26.09.2008tisk EU200kB náhled náhled origináloriginál
-
Senát
K 131/06-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí
30.07.2008tisk EU158kB náhled originál
-
Senát
N 130/06-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)
29.07.2008tisk EU1038kB náhled originál
-
Senát
K 129/06-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o udržitelné spotřebě a výrobě a akčním plánu pro udržitelnou průmyslovou politiku
27.07.2008tisk EU160kB náhled originál
-
Senát
K 128/06-
Zelená kniha - Autorské právo ve znalostní ekonomice
27.07.2008tisk EU206kB náhled originál
-
Senát
N 127/06-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství
27.07.2008tisk EU463kB náhled originál
2
Senát
N 126/06-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících
27.07.2008tisk EU224kB náhled originál
2
Senát
N 125/06-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
27.07.2008tisk EU532kB náhled originál
-
Senát
K 124/06-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro provedení internalizace vnějších nákladů
16.07.2008tisk EU127kB náhled originál
-
Senát
K 123/06-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Doprava šetrnější k životnímu prostředí
17.07.2008tisk EU141kB náhled originál
3
Senát
N 122/06-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
16.07.2008tisk EU293kB náhled originál
-
Senát
K 121/06-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století
10.07.2008tisk EU235kB náhled originál
2
Senát
K 120/06-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: - Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění
11.07.2008tisk EU160kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (138)
Strana  1 [7]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: