Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
17. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 152 - Zákon o užívání státních symbolů ČR
 • 154 - Zákon o odpovědnosti za přestupky
 • 155 - Zákon o Policii ČR
 • 156 - Zákon o archivnictví a spisové službě
 • 159 - Zákon o dráhách
 • 163 - Zákon o platu představitelů státní moci

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 125 - Zákon o JŘ PS a zákon o volbách
 • 153 - Zákon o požární ochraně
 • 157 - Zákon o sociálních službách
 • 158 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

senátní návrh zákona

 • 107 - Zákon o státních svátcích - senátní návrh
 • 111 - Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky - senátní návrh
 • 151 - Zákon o silničním provozu - senátní návrh
 • 162 - Zákon o integrovaném záchranném systému - senátní návrh
 • 199 - Trestní zákoník - senátní návrh
 • 312 - Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

jiný

 • 62 - Zpráva o ŽP ČR 2019
 • 164 - Návrhy kandidátů na člena Národní rozpočtové rady
 • 165 - Zasedání ER 21. a 22. 10. 2021 - závěry

ústavní zákon

 • 124 - Novela Ústavy České republiky
 • 205 - Ústava České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
62

Zpráva o životním prostředí České republiky 2019

62/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zbyněk Linhart (VUZP) 17. schůze č.310  - bere na vědomí
Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
107

Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

107/1 VVVK 107/2 UPV Lumír Kantor (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Pavel Fischer (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Zdeněk Nytra (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Jan Tecl (senátor)Rostislav Koštial (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Vladislav Vilímec (senátor)Jaroslav Chalupský (senátor)Jitka Chalánková (senátorka)Ondřej Šimetka (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Michal Kortyš (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Hynek Hanza (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Tomáš Třetina (senátor)Martin Červíček (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Roman Kraus (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Tomáš Czernin (senátor)Anna Hubáčková (senátorka)Josef Bazala (senátor)Jiří Čunek (senátor)Josef Klement (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Michael Canov (senátor)Hana Žáková (senátorka)Petr Holeček (senátor)Jan Grulich (senátor)Petr Orel (senátor)Helena Pešatová (senátorka)Petr Šilar (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Miroslav Balatka (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jan Sobotka (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Lumír Aschenbrenner (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Přemysl RabasPřemysl Rabas (VVVK) Ondřej Feber (UPV) 17. schůze č.318  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory:
111

Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

111/1 UPV 111/2 VZOB 111/3 SKKZ Marek Hilšer (senátor)Tomáš Czernin (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Štěpánek (senátor)Michael Canov (senátor)Karel Zitterbart (senátor)Miroslav Plevný (senátor)Marek Ošťádal (senátor)David Smoljak (senátor)Hana Žáková (senátorka)Jan Sobotka (senátor)Petr Holeček (senátor)Ivo Trešl (senátor)Helena Pešatová (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Miroslav Balatka (senátor)Pavel Kárník (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Jiří Růžička (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jan Horník (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Láska (senátor)Lumír Kantor (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Ondřej Šimetka (senátor)Jan Grulich (senátor)Tomáš Třetina (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Hynek Hanza (senátor)Roman Kraus (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Michal Kortyš (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Herbert Pavera (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Jaromíra Vítková (senátorka)Miluše Horská (senátorka)Josef Klement (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Přemysl Rabas (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jan TeclZdeněk Hraba (UPV) (SKKZ) (VZOB) 17. schůze č.324  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory:
124

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

124/1 UPV 124/2 SKUCR 124/3 MIV Jakub Michálek(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Hraba (UPV) (SKUCR) Zdeněk Hraba (MIV) 17. schůze č.320  - zamítá
Podán: poslanec parlamentu, poslanecký mandát, ústava, ministr
125

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

125/1 UPV 125/2 SKUCR Kateřina Valachová(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Hraba (UPV) (SKUCR) 17. schůze č.321  - zamítá
Podán: poslanec parlamentu, jmenování poslanců, parlamentní volby, jednací řád parlamentu, ministr
151

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

151/1 VZ 151/2 VHZD 151/3 UPV Jan Holásek (senátor)Marek Hilšer (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Roman KrausRoman Kraus (VZ) Michal Kortyš (VHZD) Michael Canov (UPV) 17. schůze č.325  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  152

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  152/1 VVVK 152/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Josef Klement (VVVK) Tomáš Goláň (UPV) 17. schůze č.311  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 414/2021 Sb. úřední dokument, státní symbol, úřední razítko, ministerstvo
  153

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  153/1 VZOB 153/2 UPV Pavel Růžička(zástupce skupiny poslanců)Patrik Kunčar (VZOB) Jan Holásek (UPV) 17. schůze č.316  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 415/2021 Sb. polovojenské síly, ochrana proti požáru, naléhavá pomoc, sociální zařízení, signalizační zařízení
  154

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  154/1 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Zdeněk Hraba (UPV) 17. schůze č.312  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 417/2021 Sb. veřejná správa, odborná kvalifikace, osobní údaje, ochrana soukromí, orgány veřejné správy, správní delikt, ohňostroj, správní formality
  155

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  155/1 VZOB 155/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Balatka (VZOB) Martin Červíček (UPV) 17. schůze č.313  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 418/2021 Sb. dopravní předpisy, pravidla silničního provozu, celní kontrola, pokuta, dopravní přestupek, bezpečnost silničního provozu, policie
  156

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  156/1 VUZP 156/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Petr Holeček (VUZP) Pavel Kárník (UPV) 17. schůze č.314  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 416/2021 Sb. archiv, region, veřejná instituce, sídlo správy
  157

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  157/1 VSP 157/2 UPV Jana Pastuchová(zástupce skupiny poslanců)Šárka Jelínková (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 17. schůze č.317  - zamítá
  Poslanecká sněmovna do konce svého volebního období neprojednala vrácený zákon.
  Podán: Lhůta pro Senát: sociální pomoc, sociální služby, sociální zařízení, správní formality
  158

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

  158/1 VUZP 158/2 UPV 158/3 VHZD Marian Jurečka(zástupce skupiny poslanců)Zbyněk Linhart (VUZP) Jaroslav Větrovský (VHZD) Jan Holásek (UPV) 17. schůze č.315  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 413/2021 Sb. environmentální politika, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, prevence environmentálních rizik
  159

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  159/1 VHZD 159/2 UPV Karel Havlíček(ministr dopravy)Michal Kortyš (VHZD) Zdeněk Hraba (UPV) 17. schůze č.330  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 426/2021 Sb. vysokorychlostní doprava, železniční doprava, bezpečnost dopravy, společná dopravní politika, Agentura Evropské unie pro železnice, přibližování legislativy, jízdní personál, železniční síť
  162

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Jitka Seitlová (senátorka)Jan Horník (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Petr Orel (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Jaroslav Chalupský (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Jaromíra Vítková (senátorka)
   zpravodaj pro 1. čtení - Renata Chmelová(VUZP) (PIZSVZOB) (UPV) (VZOB) 17. schůze č.332  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   163

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

   163/1 VHZD 163/2 UPV Andrej Babiš(předseda vlády)Vladislav Vilímec (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 17. schůze č.326  - zamítá
   Poslanecká sněmovna do konce svého volebního období neprojednala vrácený zákon.
   Podán: Lhůta pro Senát: poslanec parlamentu, mzdová politika, poslanec EP, finanční příjem členů parlamentu, mzda, politika úsporných opatření, stanovení mzdy, mzdové tarify
   164

   Návrhy kandidátů na člena Národní rozpočtové rady

   Jan Tecl(předseda volební komise)
    17. schůze č.329  - volí
    Podán:
    165

    Zasedání Evropské rady (21. a 22. října 2021) - závěry

    165/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
     Mikuláš Bek (VEU) 17. schůze č.334  - bere na vědomí
     Podán:
     199

     Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

     199/1 UPV Zdeněk Hraba (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav AntlJan Holásek (UPV) 17. schůze č.322  - schvaluje senátní návrh zákona
     Podán: Lhůta pro výbory:
     205

     Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

     205/1 UPV 205/2 VHZD 205/3 VUZP 205/4 SKUCR Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Hraba (UPV) Zdeněk Hraba (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) 17. schůze č.319  - zamítá
     Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
     312

     Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

     312/1 VVVK 312/2 VVVK Renata Chmelová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Hampl (senátor)Pavel Fischer (senátor)Jiří Růžička (senátor)David Smoljak (senátor)Václav Láska (senátor)Ladislav Kos (senátor)Jiří Drahoš (senátor)
      zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra VítkováJaromíra Vítková (VVVK) 17. schůze č.323  - změna lhůty
      Podán: Lhůta pro výbory:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      N 057/13
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech

      (10382/21)
      COM (2021) 347

      Česká verze
      doručena dne 1.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Raduan Nwelati

      29.9.2021
      č. 125 N 057/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financí 17. schůze
      č. 327 - závěrečné usnesení přijato
      27.10.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      spotřební úvěrčlenský stát EUjednotný trhsmlouvaúvěrová politikaochrana spotřebitele
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jan Grinc
      K 058/13
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU - na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040

      (10404/21)
      COM (2021) 345

      Česká verze
      doručena dne 1.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Petr Štěpánek

      29.9.2021
      č. 124 K 058/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zemědělství 17. schůze
      č. 331 - závěrečné usnesení přijato
      27.10.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      venkovské společenstvívenkovský regionregionální politika EUtrvale udržitelná mobilitaakce EUtrvale udržitelný rozvojrozvoj venkovavenkovské obyvatelstvohospodářská a sociální soudržnostregionální rozvoj
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Raimonda Lišková
      N 059/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech

      (10027/21)
      COM (2021) 391

      Česká verze
      doručena dne 7.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Čunek

      26.10.2021
      č. 137 N 059/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financí 17. schůze
      č. 328 - závěrečné usnesení přijato
      27.10.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      politika v oblasti změny klimatuekonomické nástroje životního prostředífinanční právozelená ekonomikaekonomická aktivitaeurobondinvestice EUobligacetrvale udržitelný rozvoj
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      K 060/13
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství

      (10029/21)
      COM (2021) 390

      Česká verze
      doručena dne 7.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Čunek

      26.10.2021
      č. 137 K 060/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financí 17. schůze
      č. 328 - závěrečné usnesení přijato
      27.10.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      hospodářská obnovazelená ekonomikapolitika životního prostředí EUpřizpůsobení se změně klimatustrategie EUfinancování EUinvestice EUtrvale udržitelný rozvoj
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      N 062/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu

      (10884/21)
      COM (2021) 561

      Česká verze
      doručena dne 16.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      3.11.2021
      č. 140 N 062/13/01
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo dopravy 17. schůze
      č. 339 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      letecká dopravaskleníkový plynletecký benzinsnižování plynných emisíznečišťování atmosférybiopalivoobnovitelná energietrvale udržitelná mobilita
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      N 066/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření

      (10920/21)
      COM (2021) 568

      Česká verze
      doručena dne 15.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      David Smoljak

      3.11.2021
      č. 146 N 066/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVSP
      • Usnesení přijato
      • 12.10.2021

      VUZP
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

       
      17. schůze
      č. 336 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      domácnostfondy (EU)snižování plynných emisískleníkový plynsociální dopadinvesticemikropodnikpřizpůsobení se změně klimatuobchodování s emisemicestující veřejnost
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      N 069/13
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti (přepracované znění)

      (10745/21)
      COM (2021) 558

      Česká verze
      doručena dne 15.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      3.11.2021
      č. 142 N 069/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

       
      17. schůze
      č. 337 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      úspora energievyužití energiepřizpůsobení se změně klimatusnižování plynných emisíspolupráce v oblasti energetikyvýkonnost energetikyspotřeba energie
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      N 070/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody

      (10867/21)
      COM (2021) 555

      Česká verze
      doručena dne 15.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Petr Orel

      3.11.2021
      č. 145 N 070/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo životního prostředíVUZP
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

       
      17. schůze
      č. 341 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      členský stát EUmezinárodní dohodaskleníkový plynpolitika životního prostředí EUsnižování plynných emisísledování životního prostředízměna klimatukontrola znečištěnípřizpůsobení se změně klimatuemisní povolenka EU
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      K 072/13
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová Lesní strategie EU do roku 2030

      (10914/21)
      COM (2021) 572

      Česká verze
      doručena dne 16.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Petr Orel

      3.11.2021
      č. 145 K 072/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zemědělstvíVUZP
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

       
      17. schůze
      č. 341 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      přizpůsobení se změně klimatustrategie EUevropská lesnická politikazalesněná plochalesnická ekonomikalesdřevozpracující průmyslochrana lesaudržitelné lesní hospodářství
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      N 073/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

      (10871/21)
      COM (2021) 564

      Česká verze
      doručena dne 15.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Petr Orel

      3.11.2021
      č. 143 N 073/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

      VUZP
      • Záznam z jednání
      • 20.10.2021

       
      17. schůze
      č. 338 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      změna klimatupůvodní výrobekkontrola dovozutřetí zeměuhlíkobchodování s emisemipřizpůsobení se změně klimatuskleníkový plyndovoz EU
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jan Grinc
      N 071/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel souladu, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství do roku 2035, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, vykazování, sledování pokroku a přezkum

      (10857/21)
      COM (2021) 554

      Česká verze
      doručena dne 15.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Petr Orel

      3.11.2021
      č. 145 N 071/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo životního prostředíVUZP
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

       
      17. schůze
      č. 341 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      opatření na kontrolu znečištěnísledování životního prostředípřizpůsobení se změně klimatuzemědělské využívání půdyčlenský stát EUskleníkový plynpolitika životního prostředí EUagrární sektorevropská lesnická politika
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      N 074/13
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757

      (10875/21)
      COM (2021) 551

      Česká verze
      doručena dne 16.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Petr Orel

      3.11.2021
      č. 144 N 074/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo životního prostředíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

      VUZP
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

       
      17. schůze
      č. 340 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      přizpůsobení se změně klimatuemisní povolenka EUsystém EU pro obchodování s emisemiopatření na kontrolu znečištěnískleníkový plynpolitika životního prostředí EUznečištění způsobené loďmiobchodovatelné emisní povolenísnižování plynných emisínámořní doprava
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      N 075/13
      Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1814 v souvislosti s množstvím povolenek, jež má být umístěno do rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování emisemi skleníkových plynů do roku 2030

      (10902/21)
      COM (2021) 571

      Česká verze
      doručena dne 16.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Petr Orel

      3.11.2021
      č. 144 N 075/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo životního prostředíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

      VUZP
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

       
      17. schůze
      č. 340 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      opatření na kontrolu znečištěníochrana životního prostředírezervysystém EU pro obchodování s emisemiemisní povolenka EUaukční prodejpolitika životního prostředí EUskleníkový plynsnižování plynných emisí
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      N 063/13
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letecké dopravy k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního opatření

      (10917/21)
      COM (2021) 552

      Česká verze
      doručena dne 16.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      3.11.2021
      č. 140 N 063/13/01
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo životního prostředí 17. schůze
      č. 339 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      opatření na kontrolu znečištěnísnižování plynných emisíemisní povolenka EUobchodování s emisemipolitika životního prostředí EUobchodovatelné emisní povoleníochrana životního prostředíletecká dopravaskleníkový plynaukční prodej
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      N 064/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU

      (10877/21)
      COM (2021) 559

      Česká verze
      doručena dne 16.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      3.11.2021
      č. 141 N 064/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo dopravyVHZD
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

      VUZP
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

       
      17. schůze
      č. 335 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      rozvod elektřinyvodíkčistá technologiedopravní infrastrukturanáhradní palivosnižování plynných emisíznečišťování motorovými vozidlyobnovitelná energieelektrický vůztrvale udržitelná mobilita
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      N 065/13
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu s ambicióznějšími cíli Unie v oblasti klimatu

      (10906/21)
      COM (2021) 556

      Česká verze
      doručena dne 16.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      3.11.2021
      č. 141 N 065/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

      VUZP
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

       
      17. schůze
      č. 335 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      opatření na kontrolu znečištěníznečišťování atmosféryužitkové vozidlospotřeba energieautomobilekologická normasnižování plynných emisíznečišťování motorovými vozidlyskleníkový plynmotorové vozidlo
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      N 067/13
      Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)

      (10872/21)
      COM (2021) 563

      Česká verze
      doručena dne 15.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Čunek

      3.11.2021
      č. 147 N 067/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

      VUZP
      • Záznam z jednání
      • 20.10.2021

       
      17. schůze
      č. 333 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      fiskální politikanositel energieelektrická energieekologická daň
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jan Grinc
      N 068/13
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652

      (10746/21)
      COM (2021) 557

      Česká verze
      doručena dne 15.7.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      3.11.2021
      č. 142 N 068/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
      • Usnesení přijato
      • 20.10.2021

       
      17. schůze
      č. 337 - závěrečné usnesení přijato
      5.11.2021
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      skleníkový plynsnižování plynných emisíobnovitelná energievýkonnost energetikyspotřeba energieúspora energieobnovitelné zdrojeopatření na kontrolu znečištěnívýroba energie
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík