Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
25. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 281 - Zákon o oběhu osiva a sadby
 • 282 - Zákon o implementaci daňových předpisů EU
 • 283 - Zákon o námořní plavbě
 • 284 - Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
 • 285 - Zákon o silniční dopravě
 • 286 - Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU
 • 287 - Zákon o bankách
 • 288 - Zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
 • 289 - Zákon o urychlení výstavby liniových staveb
 • 290 - Trestní zákoník
 • 294 - Novela z. o kompenzačním bonusu

senátní návrh zákona

 • 199 - Trestní zákoník - senátní návrh
 • 263 - Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky - senátní návrh
 • 277 - Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 245 - Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu
 • 252 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní

jiný

 • 215 - Působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v ČR
 • 225 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2019
 • 246 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2019
 • 258 - Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020
 • 265 - Působení sil MO v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022
 • 273 - Zpráva o vývoji EU v roce 2019
 • 292 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
 • 298 - Závěry z mimořádného zasedání ER 17. - 21. 7. 2020
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
199

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

199/1 UPV Zdeněk Hraba (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav AntlJan Holásek (UPV) 25. schůze č.469  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  215

  Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

  215/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) 25. schůze č.458  - vyslovuje souhlas
  Podán: armáda, Spojené království, NATO, vojska v zahraničí, vojenský výcvik, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
  225

  Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019

  225/1 VHZD 225/2 UPV MIloslav Kala(prezident NKÚ)
   Herbert Pavera (VHZD) Michael Canov (UPV) 25. schůze č.468  - bere na vědomí
   Podán:
   245

   Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

   245/1 VVVK 245/2 VZOB Andrej Babiš(předseda vlády)Jaromíra Vítková (VVVK) Ladislav Václavec (VZOB) 25. schůze č.456  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, ratifikace dohody, sport, dopování, farmaceutický výrobek, hormon, povzbuzující prostředek, Světová antidopingová agentura
   246

   Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2019

   246/1 UPV 246/2 VVVK 246/3 VHZD Ivana Janů(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
    Michael Canov (UPV) Miroslav Balatka (VHZD) David Smoljak (VVVK) 25. schůze č.467  - bere na vědomí
    Podán:
    252

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení

    252/1 VZOB Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Renata Chmelová (VZOB) 25. schůze č.471  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: nebezpečná látka, ratifikace dohody, zbraň hromadného ničení, zakázaná zbraň, řízení výroby, dovozní omezení, vývozní omezení, mezinárodní úmluva, chemická zbraň
    258

    Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2021-2023 a Konvergenční program České republiky (2020)

    258/1 VHZD 258/2 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
     Vladislav Vilímec (VHZD) Mikuláš Bek (VEU) 25. schůze č.451  - bere na vědomí
     Podán:
     263

     Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků

     263/1 VHZD 263/5 VHZD 263/2 VUZP 263/3 UPV 263/4 SKRV 263/6 UPV 263/7 VUZP Zdeněk Nytra (senátor)Martin Červíček (senátor)Petr Vícha (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Zdeněk Hraba (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jan Tecl (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Vladislav VilímecVladislav Vilímec (VHZD) Miroslav Nenutil (SKRV) Michael Canov (UPV) Zbyněk Linhart (VUZP) 25. schůze č.476  - schvaluje senátní návrh zákona
     Podán: Lhůta pro výbory: regionální finance, region, finanční pomoc
     265

     Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023

     265/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) 25. schůze č.459  - vyslovuje souhlas
     Podán: armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, udržování míru, nadnárodní ozbrojené síly
     273

     Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2019

     273/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
      Václav Hampl (VEU) 25. schůze č.472  - bere na vědomí
      Podán:
      277

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)

      277/2 UPV Lumír Kantor (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Hana Žáková (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)Jan Horník (senátor)Miluše Horská (senátorka)Patrik Kunčar (senátor)Václav Hampl (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Milan Štěch (senátor)Petr Šilar (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Růžička (senátor)Jiří Čunek (senátor)
       zpravodaj pro 1. čtení - Peter Koliba(VZSP) (UPV) 25. schůze č.470  - přikazuje
       Návrh zákona byl vzat zpět navrhovatelem
       Podán: Lhůta pro výbory:
       281

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       281/1 VHZD Miroslav Toman(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) 25. schůze č.457  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 334/2020 Sb. rostlinná výroba, osivo, sadba, ochrana odrůd rostlin, rozmnožování rostlin, přibližování legislativy
       282

       Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

       282/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) 25. schůze č.447  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 343/2020 Sb. daň z příjmů, Evropská unie, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, mezinárodní spolupráce, dvojí zdanění
       283

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

       283/1 VHZD Karel Havlíček(ministr dopravy)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 25. schůze č.462  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 339/2020 Sb. námořní doprava, pracovní právo, námořní právo, námořní plavba, volný pohyb pracovníků, lodní vlajka
       284

       Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

       284/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) 25. schůze č.448  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 332/2020 Sb. demografický rozbor, demografická statistika, osobní údaje, sčítání lidu, evidence obyvatelstva
       285

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       285/1 VHZD Karel Havlíček(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) 25. schůze č.463  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 337/2020 Sb. nákladní doprava, silniční doprava, dopravní právo, pravidla silničního provozu, nákladní vozidlo, bezpečnost silničního provozu
       286

       Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

       286/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 25. schůze č.449  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 335/2020 Sb. fiskální politika, mezinárodní spolupráce, dvojí zdanění, evropská daňová spolupráce
       287

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

       287/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) 25. schůze č.450  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 338/2020 Sb. finanční instituce, daň z příjmů, finanční služby, banka, daň z příjmů právnických osob, bankovní právo, bankovní politika, bankovní tajemství, úvěrové družstvo, spořitelna
       288

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       288/1 VZOB Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Renata Chmelová (VZOB) 25. schůze č.464  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 336/2020 Sb. chemický výrobek, nebezpečná látka, mezinárodní úmluva, chemická zbraň
       289

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       289/1 VHZD 289/2 VUZP Karel Havlíček(ministr dopravy)Michal Kortyš (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) 25. schůze č.465  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 403/2020 Sb. vodohospodářské stavby, stavební povolení, dopravní infrastruktura, energetická rozvodná síť, územní plánování, správní řízení
       290

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

       290/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 25. schůze č.455  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 333/2020 Sb. trestní sankce, trestní řízení, pokuta, alternativní trest, trestní zákoník
       292

       Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

       Miloš Vystrčil(zástupce výboru Senátu)
        25. schůze č.477  - schvaluje
        Podán:
        294

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

        294/1 VHZD 294/2 UPV 294/3 VZSP Alena Schillerová(ministr financí)Jaroslav Větrovský (VHZD) Rostislav Koštial (VZSP) Jiří Burian (UPV) 25. schůze č.454  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 331/2020 Sb. finanční zrovnoprávnění, osoba samostatně výdělečně činná, odškodnění
        298

        Závěry z mimořádného zasedání Evropské rady (17., 18., 19., 20. a 21. července 2020)

        298/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
         (VEU) 25. schůze č.474  - bere na vědomí
         Podán:
         Tisky EU
         Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
         K 047/12
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa

         (6766/20)
         COM (2020) 98

         Česká verze
         doručena dne 11.3.2020
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         30.6.2020
         č. 177 K 047/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo životního prostředí 25. schůze
         č. 460 - závěrečné usnesení přijato
         22.7.2020
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         čistá technologienovinkapolitika v oblasti změny klimatuprůmyslová politikanakládání s odpademtrvale udržitelný rozvojprevence znečištěnívýrobní politikaakční program
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 053/12
         Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027

         (8138/20)
         COM (2020) 443

         Česká verze
         doručena dne 28.5.2020
         Historie tisku EU
         VEU
         Mikuláš Bek

         16.7.2020
         č. 180 N 053/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 15.7.2020

         VUZP
         • Usnesení přijato
         • 15.7.2020

          
         25. schůze
         č. 452 - závěrečné usnesení přijato
         22.7.2020
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (12.10.2020)
         IPEX

         víceletý finanční rámecpoložky závazkůfinanční řízenírozpočtová pravidlasouhrnný rozpočet (EU)
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 054/12
         Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii COVID-19

         (8141/20)
         COM (2020) 441

         Česká verze
         doručena dne 28.5.2020
         Historie tisku EU
         VEU
         Mikuláš Bek

         16.7.2020
         č. 180 N 054/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 15.7.2020

         VUZP
         • Usnesení přijato
         • 15.7.2020

          
         25. schůze
         č. 452 - závěrečné usnesení přijato
         22.7.2020
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (12.10.2020)
         IPEX

         podpora EUhospodářská obnovafinanční nástroj EUrozpočet EUčlenský stát EUinfekční nemochospodářská a sociální soudržnostfinanční pomocepidemie
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 058/12
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

         (8403/20)
         COM (2020) 408

         Česká verze
         doručena dne 29.5.2020
         Historie tisku EU
         VEU
         Hana Žáková

         16.7.2020
         č. 181 N 058/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Úřad vlády 25. schůze
         č. 453 - závěrečné usnesení přijato
         22.7.2020
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (02.09.2020)
         IPEX

         hospodářská a sociální soudržnostepidemierežim financování EUhospodářská reformapodpora EUhospodářská obnovafinanční nástroj EUinvesticeinfekční nemocstrukturální úprava
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 059/12
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu

         (8402/20)
         COM (2020) 409

         Česká verze
         doručena dne 29.5.2020
         Historie tisku EU
         VEU
         Hana Žáková

         16.7.2020
         N 059/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Úřad vlády 25. schůze
         č. 453 - závěrečné usnesení přijato
         22.7.2020
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (02.09.2020)
         IPEX

         hospodářská obnovafinanční nástroj EUpodpora EUčlenský stát EUinfekční nemocstrukturální úpravahospodářská a sociální soudržnostrežim financování EUepidemie
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         K 055/12
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci

         (8136/20)
         COM (2020) 456

         Česká verze
         doručena dne 28.5.2020
         Historie tisku EU
         VEU
         Mikuláš Bek

         16.7.2020
         č. 180 K 055/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 15.7.2020

         VUZP
         • Usnesení přijato
         • 15.7.2020

          
         25. schůze
         č. 452 - závěrečné usnesení přijato
         22.7.2020
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (12.10.2020)
         IPEX

         situace Evropské unieinfekční nemocinvesticepodpora EUhospodářská politikaepidemiejednotný trhhospodářská recesehospodářský důsledekhospodářská a sociální soudržnost
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         K 056/12
         Sdělení Komise Rozpočet EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživení

         (8137/20)
         COM (2020) 442

         Česká verze
         doručena dne 28.5.2020
         Historie tisku EU
         VEU
         Mikuláš Bek

         16.7.2020
         č. 180 K 056/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 15.7.2020

         VUZP
         • Usnesení přijato
         • 15.7.2020

          
         25. schůze
         č. 452 - závěrečné usnesení přijato
         22.7.2020
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (12.10.2020)
         IPEX

         hospodářský důsledekhospodářská a sociální soudržnosthospodářská politikaepidemiejednotný trhinfekční nemocinvesticerozpočet EUhospodářská obnovapodpora EUsituace Evropské unie
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         J 057/12
         Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

         (8140/20)
         COM (2020) 445

         Česká verze
         doručena dne 28.5.2020
         Historie tisku EU
         VEU
         Mikuláš Bek

         16.7.2020
         č. 180 J 057/12/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 15.7.2020

         VUZP
         • Usnesení přijato
         • 15.7.2020

          
         25. schůze
         č. 452 - závěrečné usnesení přijato
         22.7.2020
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (12.10.2020)
         IPEX

         rozpočet EUobalový materiáldaň z příjmů právnických osobpříspěvky z HNPsystém EU pro obchodování s emisemiodpadfinanční kontrolaplastzdroje z DPHcla podle CCT
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská