Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
23. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 259 - Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení
 • 260 - Zákon, kterým se stanoví termín předložení z. o SR ČR 2021

senátní návrh zákona

 • 263 - Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky - senátní návrh

jiný

 • 262 - Žádost o souhlas s trestním stíháním
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
259

Návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

259/1 VZSP 259/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Jaroslav Malý (VZSP) Šárka Jelínková (UPV) 23. schůze č.409  - schvaluje návrh zákona
č.410  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2020 Sb. sociální zabezpečení, sociální příspěvek, epidemie, zdraví veřejnosti
260

Návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

260/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Michal Kortyš (VHZD) 23. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 282/2020 Sb. státní rozpočet, návrh rozpočtu
262

Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátorky Zdeňky Hamousové

 
  23. schůze č.411  - vyslovuje souhlas
  Podán:
  263

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků

  263/1 VHZD 263/5 VHZD 263/2 VUZP 263/3 UPV 263/4 SKRV 263/6 UPV 263/7 VUZP Zdeněk Nytra (senátor)Martin Červíček (senátor)Petr Vícha (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Zdeněk Hraba (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jan Tecl (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Vladislav VilímecVladislav Vilímec (VHZD) Miroslav Nenutil (SKRV) Michael Canov (UPV) Zbyněk Linhart (VUZP) 23. schůze č.413  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: regionální finance, region, finanční pomoc
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky