Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
20. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 229 - Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů
 • 230 - Zákon o ČNB
 • 231 - Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách
 • 232 - Zákon o realitním zprostředkování
 • 233 - Zákon o mírnění dopadu na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené,
 • 234 - Zákon o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce byt.
 • 235 - Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • 236 - Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie
 • 237 - Zákon o spotřebitelském úvěru
 • 238 - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • 239 - Zákon o zmírnění dopadu na a nájemce prostor sloužících podnikání
 • 240 - Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
 • 241 - Zákon o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání
 • 242 - Zákon o zmírnění dopadu na odvětví cestovního ruchu
 • 243 - Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
229

Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

229/1 VHZD 229/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 20. schůze č.352  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2020 Sb. úvěr, ochranná podmínka, spotřební úvěr, půjčka, hypotekární úvěr, koupě na splátky, platební lhůta
230

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

230/1 VHZD 230/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 20. schůze č.353  - schvaluje návrh zákona
č.354  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 192/2020 Sb. finanční trh, měnová politika, centrální banka, volný trh
231

Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

231/1 VVVK 231/2 UPV Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Drahoš (VVVK) Miroslav Antl (UPV) 20. schůze č.357  - schvaluje návrh zákona
č.358  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 188/2020 Sb. školství, zkouška, vysokoškolské vzdělání, epidemie
232

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

232/1 VHZD 232/2 UPV Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Jaromír Strnad (VHZD) Zdeněk Hraba (UPV) 20. schůze č.347  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 190/2020 Sb. odborná kvalifikace, trh nemovitostí, obchod s nemovitostmi, doplnění kvalifikace, živnost
233

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu

233/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 20. schůze č.364  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2020 Sb. soudní řízení, výkon rozhodnutí, solventnost
234

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

234/1 VUZP 234/2 UPV Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Zdeňka Hamousová (VUZP) Zdeněk Hraba (UPV) 20. schůze č.348  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 209/2020 Sb. pronájem nemovitosti, bydlení, hypotekární úvěr
235

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

235/1 VUZP 235/2 UPV Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Zbyněk Linhart (VUZP) Miroslav Adámek (UPV) 20. schůze č.349  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2020 Sb. cestovní ruch, elektronický obchod, politika cestovního ruchu, hotelový průmysl
236

Návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

236/1 VZOB 236/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Václav Láska (VZOB) Martin Červíček (UPV) 20. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 243/2020 Sb. zdravotní politika, epidemie, pokuta, zdraví veřejnosti, policie
237

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

237/1 VHZD 237/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Jaroslav Větrovský (VHZD) Anna Hubáčková (UPV) 20. schůze č.355  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 186/2020 Sb. spotřebitel, spotřební úvěr, koupě na splátky, úrok, dluh
238

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

238/1 VHZD 238/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 20. schůze č.356  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2020 Sb. veřejné finance, rozpočtová politika, rozpočtová pravidla, státní rozpočet, správní odpovědnost, návrh rozpočtu
239

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

239/1 VHZD 239/2 UPV Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Michal Kortyš (VHZD) Anna Hubáčková (UPV) 20. schůze č.361  - pozměňovací návrhy
č.362  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 210/2020 Sb. pronájem nemovitosti, pronájem, vypovědění smlouvy, finanční pomoc, délka pronájmu
240

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

240/1 VHZD 240/2 UPV Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Herbert Pavera (VHZD) Michael Canov (UPV) 20. schůze č.363  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2020 Sb. rozpočtová pravidla, pojištění vývozních úvěrů, financování vývozu, záruka úvěru, podpora vývozu
241

Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

241/1 VZSP 241/2 UPV Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) Radek Sušil (UPV) 20. schůze č.351  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, uznání diplomu, zdravotní personál, lékař, cizí státní občan
242

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

242/1 VUZP 242/2 UPV Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Zbyněk Linhart (VUZP) Miroslav Adámek (UPV) 20. schůze č.350  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: ochranná podmínka, cestovní ruch, cestovní kancelář, skupinová cesta, organizovaná cesta, odškodnění
243

Návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

243/1 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) 20. schůze č.359  - schvaluje návrh zákona
č.360  - doprovodné usnesení
Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 187/2020 Sb. volební systém, doplňovací volby, parlamentní volby, horní komora
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky