Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
19. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

  • 226 - Zákon o úpravách v oblasti dávek státní soc. podpory
  • 227 - Zákon o kompenzačním bonusu
  • 228 - Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
226

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

226/1 VZSP 226/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Peter Koliba (VZSP) Šárka Jelínková (UPV) 19. schůze č.342  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 160/2020 Sb. sociální zabezpečení, sociální dávky, rodinné přídavky
227

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

227/1 VHZD 227/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Jaroslav Větrovský (VHZD) Anna Hubáčková (UPV) 19. schůze č.340  - schvaluje návrh zákona
č.341  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2020 Sb. finanční zrovnoprávnění, samostatná výdělečná činnost, osoba samostatně výdělečně činná, odškodnění
228

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

228/1 VZSP 228/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Marek Hilšer (VZSP) Jiří Burian (UPV) 19. schůze č.343  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 161/2020 Sb. politika zaměstnanosti, zprostředkovatelna práce, epidemie, ochrana pracovních příležitostí, podpora zaměstnanosti, správní opatření
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky