Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 104 - Zákon o EET
 • 105 - Zákon o zpravodajských službách České republiky
 • 106 - Zákon o investičních pobídkách
 • 107 - Zákon o místních poplatcích
 • 109 - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
 • 110 - Zákona, který mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
 • 111 - Zákon o léčivech
 • 112 - Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
 • 113 - Zákon o krmivech
 • 120 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 121 - Zákon o poštovních službách

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 114 - Zákon o zemědělství

senátní návrh zákona

 • 92 - Novela Ústavy - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 46 - Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství

jiný

 • 95 - Zpráva o vývoji EU v roce 2018
 • 103 - Závěry ze zasedání ER
 • 116 - Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
 • 118 - Návrhy kandidátů na členy Rady ÚSTR
 • 128 - Návrh senátorů na podání ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky Ing. Milošovi Zemanovi

senátní návrh schválený v PS

 • 108 - Zákon o státním občanství České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
46

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 20. - 28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4. - 14. září 2018)

46/1 VUZP 46/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zbyněk Linhart (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.197  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, regulace rybolovu, rybářská loď, velryba
92

Návrh senátního návrhu ústavního zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

92/1 UPV Jiří Dienstbier (zástupce komise Senátu)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav AntlMiroslav Antl (UPV) 10. schůze č.218  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, ústava, pravomoc instituce, parlamentní kontrola, horní komora
95

Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2018

95/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
  Václav Hampl (VEU) 10. schůze č.191  - bere na vědomí
  Podán:
  103

  Zasedání Evropské rady (20. června 2019) - závěry

  103/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
   Václav Hampl (VEU) 10. schůze č.190  - bere na vědomí
   Podán:
   104

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

   104/1 VHZD 104/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Herbert Pavera (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 10. schůze č.210  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2019 Sb. účetnictví, účetní systém, daň z přidané hodnoty, daňový poplatník, jednotný účetní systém, příjem ? platba, maloobchodní prodej
   105

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů

   105/1 VZOB 105/2 UPV Andrej Babiš(předseda vlády)Václav Láska (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 10. schůze č.214  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2019 Sb. veřejná správa, informační systém, sběr dat, územní samospráva, tajná služba
   106

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

   106/1 VHZD 106/2 UPV Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jaromír Strnad (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 10. schůze č.206  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 210/2019 Sb. hospodářský rozvoj, podpůrná politika, daňová úleva, regionální pomoc, zahraniční investice, investiční podpora, podpora zaměstnanosti, podpora investic
   107

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

   107/1 VHZD 107/2 UPV 107/3 VUZP 107/4 SKRV Alena Schillerová(ministr financí)Lumír Aschenbrenner (VHZD) (SKRV) Michael Canov (UPV) Jiří Carbol (VUZP) 10. schůze č.194  - pozměňovací návrhy
   č.195  - doprovodné usnesení
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2019 Sb. finance místních úřadů, místo přechodného pobytu, právní předpisy místní správy, místní daň, domácí zvíře, obecní rozpočet
   108

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

   108/1 UPV 108/2 VZOB Tomáš Czernin(zástupce Senátu)Radek Sušil (UPV) Jiří Dienstbier (VZOB) 10. schůze č.217  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2019 Sb. potomek, Česká republika, státní občanství, udělení občanství, dvojí státní příslušnost
   109

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

   109/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 10. schůze č.213  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2019 Sb. trestní řízení, přibližování legislativy, trestní odpovědnost mladistvých, mladý člověk, trestní stíhání, soud pro mladistvé
   110

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

   110/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) 10. schůze č.193  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2019 Sb. odměňování, kapitálový trh, správní rada, cenné papíry, přibližování legislativy, průhlednost administrativy, akcionář, zneužívání trhu
   111

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   111/1 VZSP Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Peter Koliba (VZSP) 10. schůze č.205  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2019 Sb. farmaceutický výrobek, seznam léčiv, zdravotní péče, elektronické zdravotnictví
   112

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   112/1 VHZD Miroslav Toman(ministr zemědělství)František Bradáč (VHZD) 10. schůze č.201  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2019 Sb. dřevozpracující průmysl, kontrola dovozu, produkce dřeva, výrobky ze dřeva, kontrola vývozu, clo, dohled nad trhem
   113

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

   113/1 VHZD Miroslav Toman(ministr zemědělství)Karel Kratochvíle (VHZD) 10. schůze č.202  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 209/2019 Sb. výživa zvířat, krmiva, značení zboží nálepkami, kontrola dovozu, označení výrobku, agrární sektor
   114

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

   114/1 VHZD Josef Kott(zástupce skupiny poslanců)Karel Kratochvíle (VHZD) 10. schůze č.216  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 208/2019 Sb. národní zemědělská politika, podpora zemědělství, podpora podnikání, státní podpora
   116

   Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

   116/1 VEU Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)(VEU) 10. schůze č.211  - vyslovuje souhlas
   Podán: sociální zabezpečení, evropská sociální politika, doporučení (EU), sociální služby, osoba samostatně výdělečně činná, evropský sociální prostor
   118

   Návrhy kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

    
    10. schůze č.196  - volí
    Podán:
    120

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

    120/1 VZSP 120/2 VHZD Jan Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) (VHZD) 10. schůze č.212  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 244/2019 Sb. příjmová politika, důchodce, sociální dávky, důchodový plán
    121

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

    121/1 VHZD 121/2 VUZP Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jaromír Strnad (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 10. schůze č.209  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2019 Sb. poskytování služeb, poštovní služba, patentová licence, režijní náklady
    128

    Návrh senátorů Parlamentu České republiky dle ust. § 137 odst. 1 až 3 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu na podání ústavní žaloby Senátu Ústavnímu soudu proti prezidentu republiky Ing. Milošovi Zemanovi pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku dle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky a dle ust. § 97 an. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

    Václav Láska (zástupce skupiny senátorů)
     10. schůze č.203  - schvaluje
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 013/12
     Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030

     (5953/19)
     COM (2019) 22

     Česká verze
     doručena dne 31.1.2019
     Historie tisku EU
     VEU
     Hana Žáková

     16.4.2019
     č. 66 K 013/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředí 10. schůze
     č. 199 - závěrečné usnesení přijato
     24.7.2019
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (01.10.2019)
     IPEX

     trvale udržitelný rozvojpolitika životního prostředí EUpolitika zaměstnanosti EUhospodářský růsthospodářská a sociální soudržnostpolitika v oblasti změny klimatuchudobaevropská sociální politikahospodaření se zdroji
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 019/12
     Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom

     (7955/19)
     APP (2019) 0

     Česká verze
     doručena dne 29.3.2019
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     4.6.2019
     č. 80 N 019/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 10. schůze
     č. 215 - závěrečné usnesení přijato
     25.7.2019
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     statut úředníkaprávní postaveníevropský veřejný ochránce práv
     Registr Rady EU

     Projednávání v PSP

     Jan Grinc
     K 018/12
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí

     (7680/19)
     COM (2019) 128

     Česká verze
     doručena dne 20.3.2019
     Historie tisku EU
     VEU
     Petr Orel

     9.7.2019
     č. 96 K 018/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředí 10. schůze
     č. 200 - závěrečné usnesení přijato
     24.7.2019
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (21.08.2019)
     IPEX

     úprava vodyreziduum léčivého přípravkusledování životního prostředívliv na životní prostředífarmaceutický výrobekveterinární léčivý přípravekochrana životního prostředíantimikrobiální rezistenceznečišťování půdyznečišťování vody
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     K 020/12
     Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu

     (8417/19)
     COM (2019) 177

     Česká verze
     doručena dne 10.4.2019
     Historie tisku EU
     VEU
     Petr Orel

     9.7.2019
     č. 95 K 020/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo průmyslu a obchodu 10. schůze
     č. 207 - závěrečné usnesení přijato
     25.7.2019
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (01.10.2019)
     IPEX

     politika v oblasti změny klimaturozhodovánídaňové právovětšina hlasůekologická daňčinnost orgánůjaderná politikalegislativní proces EUspolupráce v oblasti energetiky
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     K 023/12
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života

     (8302/19)
     COM (2019) 149

     Česká verze
     doručena dne 15.4.2019
     Historie tisku EU
     VEU
     Petr Orel

     9.7.2019
     č. 97 K 023/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředíVUZP
     • Usnesení přijato
     • 5.6.2019

      
     10. schůze
     č. 198 - závěrečné usnesení přijato
     24.7.2019
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (26.08.2019)
     IPEX

     ochrana životního prostředíopatření na kontrolu znečištěníekologické právopolitika životního prostředí EUčlenský stát EUuplatňování právních předpisů EUiniciativa EU
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     J 028/12
     Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019

     (9927/19)
     COM (2019) 503

     Česká verze
     doručena dne 5.6.2019
     Historie tisku EU
     VEU
     Mikuláš Bek

     9.7.2019
     č. 93 J 028/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 10. schůze
     č. 208 - závěrečné usnesení přijato
     25.7.2019
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (12.08.2019)
     IPEX

     práce ženzdravotní systémhospodářská reformaČeská republikahospodářská politikastabilizační programvzdělávánídůchodový plánPakt o stabilitě a růstuinvestice
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská