Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 82 - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
 • 83 - Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • 84 - Zákon o nemocenském pojištění

senátní návrh zákona

 • 92 - Novela Ústavy - senátní návrh
 • 94 - Novela zákona o státním zastupitelství - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 33 - Dohoda o ochraně investic EU Singapur
 • 54 - Dohoda Chile ČR o letecké dopravě
 • 60 - Prot. o přístupu Sev. Makedonie k Severoatlantické smlouvě
 • 74 - Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

jiný

 • 53 - Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace
 • 56 - Zpráva o činnosti VOP 2018
 • 58 - Výroční zpráva ÚSTR za rok 2018
 • 59 - Návrh vyslání sil AČR do vzdušného prostoru Slovenské rep.
 • 76 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2018
 • 78 - Návrh kandidáta na člena Rady ÚSTR
 • 79 - Kandidát na místopředsedu ÚOOÚ
 • 81 - Rozpočtová strategie na léta 2020-2022 a Konvergenční program ČR
 • 87 - Prohlášení ze Sibiu
 • 88 - ER 20. a 21. června 2019 - komentovaný návrh pořadu jednání
 • 89 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
 • 93 - Informace vlády ČR o výsledcích summitu EU - Čína
 • 283 - Petice Braňme média veřejné služby!
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
33

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 15. října 2018 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 19. října 2018 v Bruselu za Evropskou unii a Singapur

33/1 VHZD 33/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Miroslav Balatka (VHZD) Jan Sobotka (VZOB) 9. schůze č.172  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: členský stát EU, Evropská unie, Singapur, ochrana investic, podpora investic
53

Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace

53/1 VVVK 53/2 VHZD 53/3 VUZP Marie Růžková
  Jaromíra Vítková (VVVK) Karel Kratochvíle (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 9. schůze č.187  - schvaluje
  Podán:
  54

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě

  54/1 VHZD 54/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) 9. schůze č.185  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Chile, Česká republika, civilní letectví
  56

  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018

  56/1 VVVK 56/2 UPV Anna Šabatová(Veřejný ochránce práv)
   Jan Tecl (VVVK) Miroslav Adámek (UPV) 9. schůze č.181  - bere na vědomí
   Podán:
   58

   Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2018

   58/1 VVVK 58/2 UPV Eduard Stehlík(předseda ÚSTR)
    Václav Chaloupek (VVVK) Tomáš Goláň (UPV) 9. schůze č.177  - bere na vědomí
    Podán:
    59

    Návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s vysíláním sil a prostředků Vzdušných sil Armády České republiky do vzdušného prostoru Slovenské republiky a s přijímáním sil a prostředků Vzdušných sil Ozbrojených sil Slovenské republiky ve vzdušném prostoru České republiky za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

    59/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) 9. schůze č.174  - vyslovuje souhlas
    Podán: Slovensko, Česká republika, dvoustranná dohoda, vzdušný prostor, vojenské letectvo, vojenská spolupráce
    60

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě podepsaný 6. února 2019 v Bruselu

    60/1 VZOB Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Jaroslav Zeman (VZOB) 9. schůze č.166  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: armáda, NATO, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, přistoupení k dohodě, ratifikace dohody, společná bezpečnostní a obranná politika
    74

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

    74/1 VVVK 74/2 VZOB Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jaromíra Vítková (VVVK) Jan Sobotka (VZOB) 9. schůze č.176  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Unesco, Česká republika, sport, dopování, profesionální sport, povzbuzující prostředek
    76

    Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2018

    76/1 UPV 76/2 VHZD 76/3 VVVK Ivana Janů(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
     Michael Canov (UPV) Miroslav Balatka (VHZD) David Smoljak (VVVK) 9. schůze č.169  - bere na vědomí
     Podán:
     78

     Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

     Miloš Zeman(prezident republiky)
      9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
      79

      Kandidát na místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů

      Ivana Janů(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
       9. schůze č.170  - volí
       Podán:
       81

       Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2020-2022 a Konvergenční program České republiky (duben 2019)

       81/1 VHZD 81/2 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
        Vladislav Vilímec (VHZD) Mikuláš Bek (VEU) 9. schůze č.173  - bere na vědomí
        Podán:
        82

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

        82/1 VHZD 82/2 VZSP Alena Schillerová(ministr financí)Jaroslav Větrovský (VHZD) Pavel Karpíšek (VZSP) 9. schůze č.171  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2019 Sb. sociální zabezpečení, příjmová politika, přibližování legislativy, zaměstnanec, důchodový plán
        83

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

        83/1 VZOB 83/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Václav Láska (VZOB) Martin Červíček (UPV) 9. schůze č.168  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2019 Sb. vlastnictví, samostatná výdělečná činnost, polovojenské síly, publikace, svoboda projevu, učitel
        84

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        84/1 VZSP Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Šromová (VZSP) 9. schůze č.167  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 164/2019 Sb. nemoc, pojistné, zdravotní pojištění, pracovní nezpůsobilost
        87

        Prohlášení ze Sibiu

        87/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
         Václav Hampl (VEU) 9. schůze č.162  - bere na vědomí
         Podán:
         88

         Zasedání Evropské rady (20. a 21. června 2019) - komentovaný návrh pořadu jednání

         88/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
          Václav Hampl (VEU) 9. schůze č.163  - bere na vědomí
          Podán:
          89

          Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

          Jaroslav Kubera(zástupce výboru Senátu)Jiří Růžička(zástupce výboru Senátu)
           9. schůze č.179  - schvaluje
           Podán:
           92

           Návrh senátního návrhu ústavního zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

           92/1 UPV Jiří Dienstbier (zástupce komise Senátu)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav AntlMiroslav Antl (UPV) 9. schůze č.175  - přikazuje
           Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, ústava, pravomoc instituce, parlamentní kontrola, horní komora
           93

           Informace vlády ČR o výsledcích summitu EU - Čína, který se uskutečnil dne 9. dubna 2019

           93/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
            Václav Hampl (VEU) 9. schůze č.165  - bere na vědomí
            Podán:
            94

            Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů

            94/1 UPV Jan Horník (senátor)Marek Hilšer (senátor)Petr Holeček (senátor)David Smoljak (senátor)Jiří Růžička (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Zdeněk HrabaZdeněk Hraba (UPV) 9. schůze č.178  - přikazuje
            Podán: Lhůta pro výbory: propuštění, státní zástupce, trestní řízení, jmenování pracovníků
            283

            Petice Braňme média veřejné služby!

            283/1 VVVK 283/2 SKSP Alena Švejnohová
             Václav Chaloupek (VVVK) Václav Chaloupek (SKSP) 9. schůze č.186  - schvaluje
             Podán:
             Tisky EU
             Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
             Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky