Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 24 - Zákon o Rejstříku trestů
 • 25 - Zákon o zpracování osobních údajů
 • 26 - Zákon o zpracování osobních údajů - související zákony
 • 30 - Zákon o léčivech
 • 31 - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení EP a ER o rtuti
 • 32 - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 23 - Zákon o státních svátcích I.
 • 27 - Školský zákon
 • 29 - Zákon o státních svátcích II.

mezinárodní smlouva

 • 1 - Akta Světové poštovní unie
 • 3 - Mezinárodní nadace EU - LAC
 • 324 - Úml. o ochraně rostlin a živočichů

jiný

 • 22 - Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
 • 34 - Návrhy kandidátů na funkci zástupce VOP
 • 314 - Petice na podporu biotroniky

senátní návrh schválený v PS

 • 28 - Zákon o sociálních službách
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 26. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu

1/1 VHZD 1/2 VZOB Marta Nováková(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Cieńciała (VHZD) Pavel Fischer (VZOB) 5. schůze č.84  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: poštovní finanční služby, Světová poštovní unie, Česká republika, ratifikace dohody, poštovní služba
3

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018

3/1 VZOB Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Ladislav Václavec (VZOB) 5. schůze č.94  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: karibská oblast, Evropská unie, Latinská Amerika, Česká republika, regionální spolupráce, nadace
22

Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

22/1 VEU 22/2 VEU Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Emilie Třísková (VEU) 5. schůze č.92  - vyslovuje souhlas
č.93  - doprovodné usnesení
Podán: sociální zabezpečení, sociální vzájemné pojištění, osoba samostatně výdělečně činná
23

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

23/1 VVVK Václav Klaus(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Papoušek (VVVK) 5. schůze č.97  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 49/2019 Sb. doba odpočinku, státní svátek
24

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

24/1 UPV Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 5. schůze č.89  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 42/2019 Sb. právo EU, pořizování dat, úřední dokument, trestní rejstřík, volný pohyb osob, fyzická osoba
25

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

25/1 UPV 25/2 VHZD 25/3 VUZP 25/4 VVVK Jan Hamáček(ministr vnitra)Anna Hubáčková (UPV) Herbert Pavera (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) Václav Chaloupek (VVVK) 5. schůze č.85  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 110/2019 Sb. zpracování dat, datové právo, ukládání dat, pořizování dat, osobní údaje, ochrana soukromí, zprostředkování dat, ochrana komunikací, implementující opatření státu, ochrana údajů
26

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

26/1 UPV 26/2 VHZD 26/3 VUZP 26/4 VVVK Jan Hamáček(ministr vnitra)Anna Hubáčková (UPV) Herbert Pavera (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) Václav Chaloupek (VVVK) 5. schůze č.86  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 111/2019 Sb. zpracování dat, datové právo, ukládání dat, pořizování dat, osobní údaje, ukládání dokumentů, zprostředkování dat, implementující opatření státu, ochrana údajů
27

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

27/1 VVVK 27/2 UPV Jan Čižinský(zástupce skupiny poslanců)Jaromíra Vítková (VVVK) Michael Canov (UPV) 5. schůze č.99  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 46/2019 Sb. organizace školství, předškolní výchova, školní vzdělávání, školská legislativa, základní vzdělávání
28

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

28/1 VZSP 28/2 UPV Emilie Třísková(zástupce Senátu)Lumír Kantor (VZSP) Šárka Jelínková (UPV) 5. schůze č.100  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2019 Sb. zdravotně postižený člověk, sociální služby, péče o postižené osoby, příspěvek na péči
29

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

29/1 VVVK Karel Rais(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Papoušek (VVVK) 5. schůze č.98  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 48/2019 Sb. doba odpočinku, státní svátek
30

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

30/1 VZSP Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 5. schůze č.90  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 44/2019 Sb. padělání, řízení výroby, zdravotnická služba, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, přibližování legislativy, lék
31

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti

31/1 VUZP 31/2 VZSP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Jitka Chalánková (VZSP) 5. schůze č.82  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 45/2019 Sb. politika životního prostředí EU, Česká republika, škodliviny, znečišťování životního prostředí kovy, Evropský parlament, rtuť
32

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

32/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 5. schůze č.88  - pozměňovací návrhy
Opravené znění bylo Senátu doručeno 16. ledna 2019
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2019 Sb. daňový systém, daň z příjmů, daň, vyhýbání se daním, daňové právo, mezinárodní daňové právo
34

Návrhy kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv

34/1 VVVK  
  Jan Tecl (VVVK) 5. schůze č.87  - volí
  Podán:
  314

  Petice na podporu biotroniky

  314/1 VVVK Dobromila Přibylová
   Václav Chaloupek (VVVK) Peter Koliba (VZSP) 5. schůze č.91  - konstatuje
   Podán:
   324

   Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017

   324/1 VUZP 324/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Ivo Bárek (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 5. schůze č.83  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: ochrana životního prostředí, Česká republika, chráněné území, ochrana rostlinné říše, ochrana živočišné říše, chráněný druh, přírodní rezervace
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 184/11
   Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

   (13542/18)
   COM (2018) 491

   Česká verze
   doručena dne 26.10.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   15.1.2019
   č. 24 K 184/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 5. schůze
   č. 95 - závěrečné usnesení přijato
   31.1.2019
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.03.2019)
   IPEX

   Hospodářská a měnová unielegislativní proces EUnárodní parlamentprincip subsidiarityzpráva o činnostilegislativní procesvztahy mezi institucemi
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   K 185/11
   Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o používání zásad subsidiarity a proporcionality

   (13537/18)
   COM (2018) 490

   Česká verze
   doručena dne 26.10.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   15.1.2019
   č. 24 K 185/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 5. schůze
   č. 95 - závěrečné usnesení přijato
   31.1.2019
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.03.2019)
   IPEX

   princip subsidiaritylegislativní proces EUvztahy mezi instituceminárodní parlamentzásada proporcionalityzpráva o činnostilegislativní procesinstituce Evropské unie
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   K 186/11
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU

   (13544/18)
   COM (2018) 703

   Česká verze
   doručena dne 26.10.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   15.1.2019
   č. 24 K 186/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 5. schůze
   č. 95 - závěrečné usnesení přijato
   31.1.2019
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (25.03.2019)
   IPEX

   instituce Evropské unielegislativní procespolitika EUvztahy mezi institucemiprincip subsidiaritylegislativní proces EUnárodní parlamentzásada proporcionality
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   K 001/12
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě

   (14443/18)
   COM (2018) 770

   Česká verze
   doručena dne 27.11.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Mikuláš Bek

   15.1.2019
   č. 25 K 001/12/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 5. schůze
   č. 96 - závěrečné usnesení přijato
   31.1.2019
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (09.04.2019)
   IPEX

   sociální politikastrategie růstu EUfiskální politikaeurozónainvestiční politikahospodářský růstpolitika zaměstnanosti EUinvestice EUhospodářská politikahospodářská reforma
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská