Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
15. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 267 - Vodní zákon
 • 268 - Zákon o podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • 269 - Zákon o využívání genetických zdrojů

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 270 - Zákon o střetu zájmů

mezinárodní smlouva

 • 235 - Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním
 • 237 - Změna Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • 238 - Smlouva ČR Ghana o zamezení dvojímu zdanění
 • 240 - Dohoda ČR - Mongolsko o leteckých službách
 • 241 - Dohoda o partnerství mezi EU a ES pro atomovou energii a Arménií

jiný

 • 263 - Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
235

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku

235/1 VZSP 235/2 VZOB Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZSP) Ladislav Václavec (VZOB) 15. schůze č.430  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
237

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017

237/1 VUZP 237/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Lubomír Franc (VZOB) 15. schůze č.423  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: společenský rozvoj
238

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017

238/1 VHZD 238/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 15. schůze č.416  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
240

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách

240/1 VHZD 240/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)
  Leopold Sulovský (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 15. schůze č.428  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  241

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017

  241/1 VZOB 241/2 VHZD Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)
   Tomáš Jirsa (VZOB) Lumír Aschenbrenner (VHZD) 15. schůze č.426  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   263

   Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021

   263/1 VZOB Karla Šlechtová(ministr obrany)František Bublan (VZOB) 15. schůze č.429  - vyslovuje souhlas
   Podán:
   267

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   267/1 VUZP 267/2 UPV 267/3 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Šilar (VHZD) Anna Hubáčková (UPV) 15. schůze č.421  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2018 Sb.
   268

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   268/1 VUZP Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Jan Horník (VUZP) 15. schůze č.417  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 111/2018 Sb.
   269

   Návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

   269/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) 15. schůze č.422  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 94/2018 Sb.
   270

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

   270/1 UPV 270/2 VUZP Věra Kovářová(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Větrovský (UPV) Petr Vícha (VUZP) 15. schůze č.427  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2018 Sb. rozpočtové výdaje
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 097/11
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU

   (5271/18)
   COM (2018) 2

   Česká verze
   doručena dne 12.1.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Eva Syková

   24.4.2018
   č. 215 K 097/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 15. schůze
   č. 420 - závěrečné usnesení přijato
   17.5.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (06.08.2018)
   IPEX

   vědecká spoluprácekonkurenceschopnosttechnologievýzkum a vývojkomunitární politika pro výzkumfinancování Společenstvínovinkatechnická spoluprácevýdaje ES na výzkum
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Jana Zatloukalová
   K 112/11
   Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období

   (5820/18)
   COM (2018) 50

   Česká verze
   doručena dne 2.2.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   24.4.2018
   č. 214 K 112/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 15. schůze
   č. 419 - závěrečné usnesení přijato
   17.5.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (06.08.2018)
   IPEX

   program Společenstvíspolupráce v oblasti vzděláváníprofesní přípravasportpolitika vzdělávánípolitika mládeževzdělávání
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jana Zatloukalová
   J 114/11
   Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu

   (6031/18)
   NLE (2017) 900

   Česká verze
   doručena dne 12.2.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   24.4.2018
   č. 213 J 114/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 15. schůze
   č. 424 - závěrečné usnesení přijato
   17.5.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX

   Evropský parlamentevropské volbysložení parlamentuparlamentní volby
   Registr Rady EU

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   N 115/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti

   (72031/18)
   COM (2018) 131

   Česká verze
   doručena dne 15.3.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Jiří Dušek

   24.4.2018
   č. 202 N 115/11/01
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo práce a sociálních věcí 15. schůze
   č. 431 - závěrečné usnesení přijato
   17.5.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (06.08.2018)
   IPEX

   činnost orgánuorgán nebo agentura EUvolný pohyb pracovníkůmobilita pracovní sílyzprostředkovatelna prácejednotný trh
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Jana Zatloukalová