Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 232 - Zákon o léčivech

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 233 - Zákon o počtech členů zvláštních kontrolních orgánů PS

senátní návrh zákona

 • 206 - Zákon o o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - senátní návrh
 • 207 - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - senátní návrh
 • 208 - Zákon o sociálních službách - senátní návrh
 • 209 - Zákon o volbách do P ČR
 • 225 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 215 - Ratifikace změn přílohy III Rotterdamské úmluvy

jiný

 • 192 - Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb"
 • 217 - Zpráva o životním prostředí ČR 2016
 • 223 - Závěry a pokyny Evropské rady ze 14. a 15. prosince 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
192

Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb"

192/1 VVVK Jan Horník
  Zdeněk Berka (VVVK) Jiří Cieńciała (VHZD) 12. schůze č.355  - schvaluje
  Podán:
  206

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Dernerové a senátora Vladimíra Plačka, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

  206/1 VZSP Alena Dernerová (senátorka)Vladimír Plaček (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Božena SekaninováBožena Sekaninová (VZSP) 12. schůze č.360  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: alternativní medicína
   207

   Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka a Jiřího Voseckého, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   207/1 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Jiří Vosecký (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Božena SekaninováBožena Sekaninová (VZSP) 12. schůze č.361  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: sociální dávky, tělesně postižený člověk, péče o postižené osoby
    208

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

    208/1 VZSP 208/2 UPV Vladimír Plaček (senátor)Miluše Horská (senátorka)Šárka Jelínková (senátor)Lumír Kantor (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Božena SekaninováBožena Sekaninová (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 12. schůze č.356  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory: sociální dávky, sociální péče, sociální služby
     209

     Návrh senátního návrhu zákona senátora Milana Štěcha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     209/1 UPV 209/2 VUZP 209/3 SKUCR Milan Štěch (senátor)Petr Vícha (senátor)Radko Martínek (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Jiří Dienstbier (senátor)Jan Žaloudík (senátor)Jan Hajda (senátor)Ivo Bárek (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Jan Látka (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Petr Orel (senátor)Ladislav Kos (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Václav Hampl (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Jan Veleba (senátor)Václav Homolka (senátor)Jiří Cieńciała (senátor)Libor Michálek (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Eva Syková (senátorka)Emilie Třísková (senátorka)Karel Kratochvíle (senátor)Lubomír Franc (senátor)Jaroslav Malý (senátor)Pavel Štohl (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Václav Láska (senátor)Alena Šromová (senátorka)František Bradáč (senátor)Jiří Růžička (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Jaromíra Vítková (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Jiří Čunek (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Ivo Valenta (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Renata Chmelová (senátorka)Lumír Kantor (senátor)Miluše Horská (senátorka)
      zpravodaj pro 1. čtení - Radek SušilRadek Sušil (UPV) Jiří Dienstbier (SKUCR) Zdeněk Nytra (VUZP) 12. schůze č.359  - schvaluje senátní návrh zákona
      Podán: Lhůta pro výbory: horní komora, dvoukolové hlasování
      215

      Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017

      215/1 VUZP 215/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) Lubomír Franc (VZOB) 12. schůze č.349  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory:
      217

      Zpráva o životním prostředí České republiky 2016

      217/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) 12. schůze č.348  - bere na vědomí
      Podán:
      223

      Závěry a pokyny Evropské rady ze 14. a 15. prosince 2017

      223/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
       Václav Hampl (VEU) 12. schůze č.338  - bere na vědomí
       Podán:
       225

       Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

       225/1 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Alena Dernerová (senátorka)
        zpravodaj pro 1. čtení - Alena ŠromováAlena Šromová (VZSP) 12. schůze č.357  - přikazuje
        Podán: Lhůta pro výbory:
        232

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

        232/1 VZSP 232/2 UPV Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Peter Koliba (VZSP) Radek Sušil (UPV) 12. schůze č.344  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 36/2018 Sb.
        233

        Návrh zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

        233/1 UPV 233/2 VZOB Jan Chvojka(poslanec)Miroslav Nenutil (UPV) František Bublan (VZOB) 12. schůze č.341  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2018 Sb.
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        K 067/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace

        (12135/17)
        COM (2017) 492

        Česká verze
        doručena dne 13.9.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        16.1.2018
        č. 151 K 067/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo průmyslu a obchodu 12. schůze
        č. 343 - závěrečné usnesení přijato
        15.2.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (11.06.2018)
        IPEX

        mezinárodní obchodinvestiční politikaspolečná obchodní politikaglobalizaceobchodní smlouva ESinvestice ESobchodní politika
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        N 076/11
        Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy

        (12882/17)
        COM (2017) 569

        Česká verze
        doručena dne 5.10.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        14.2.2018
        č. 166 N 076/11/01
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo financíVHZD
        • Usnesení přijato
        • 14.2.2018

         
        12. schůze
        č. 351 - závěrečné usnesení přijato
        15.2.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (17.05.2018)
        IPEX

        daňový poplatníkzboží a službyvybírání daníharmonizace danídodávkadaňové právododavatelobchod uvnitř Společenstvíevropská daňová spoluprácedaň z přidané hodnoty
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        N 075/11
        Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani

        (12880/17)
        COM (2017) 567

        Česká verze
        doručena dne 5.10.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        14.2.2018
        č. 166 N 075/11/01
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo financíVHZD
        • Usnesení přijato
        • 14.2.2018

         
        12. schůze
        č. 351 - závěrečné usnesení přijato
        15.2.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        vybírání danípodvodzkrácení danědaňový poplatníkobchod uvnitř Společenstvíevropská daňová spoluprácedaň z přidané hodnotydaňové právosprávní spoluprácedomácí trh
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        N 080/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

        (14184/17)
        COM (2017) 647

        Česká verze
        doručena dne 10.11.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Jaroslav Doubrava

        14.2.2018
        č. 164 N 080/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 12. schůze
        č. 354 - závěrečné usnesení přijato
        15.2.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (13.07.2018)
        IPEX

        silniční kabotážmezinárodní silniční dopravapřístup na trhautobussvoboda poskytovat službyslužba ve veřejném zájmuosobní dopravamezinárodní dopravadopravní licence
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        N 081/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určitě druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy

        (14213/17)
        COM (2017) 648

        Česká verze
        doručena dne 10.11.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Jaroslav Doubrava

        14.2.2018
        č. 164 N 081/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 12. schůze
        č. 354 - závěrečné usnesení přijato
        15.2.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (13.07.2018)
        IPEX

        opatření na kontrolu znečištěníkombinovaná dopravačistá technologieznečišťování atmosféryznečišťování motorovými vozidlysnižování plynných emisínákladní dopravaskleníkový plyn
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        N 083/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

        (14183/17)
        COM (2017) 653

        Česká verze
        doručena dne 10.11.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Petr Orel

        14.2.2018
        č. 165 N 083/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo pro místní rozvoj 12. schůze
        č. 352 - závěrečné usnesení přijato
        15.2.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (12.07.2018)
        IPEX

        ochrana životního prostředískleníkový plynmotorové vozidlosilniční dopravasnižování plynných emisíznečišťování motorovými vozidlyznečišťování atmosféryvýkonnost energetikyzměna klimatučistá technologie
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        K 077/11
        Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSS

        (13607/17)
        COM (2017) 616

        Česká verze
        doručena dne 25.10.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Jiří Dušek

        14.2.2018
        č. 163 K 077/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 12. schůze
        č. 353 - závěrečné usnesení přijato
        15.2.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (12.07.2018)
        IPEX

        satelitní navigacesatelitní přenosprogram Společenstvíposkytování služebmezinárodní spoluprácenovinka
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        K 078/11
        Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Copernicus v polovině období (2014-2020)

        (13599/17)
        COM (2017) 617

        Česká verze
        doručena dne 25.10.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Jiří Dušek

        14.2.2018
        č. 162 K 078/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředí 12. schůze
        č. 350 - závěrečné usnesení přijato
        15.2.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (12.07.2018)
        IPEX

        sledování životního prostředíkosmický průmyslpozorovánívesmírná technologieveřejná bezpečnostprogram SpolečenstvíEvropská kosmická agentura
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        K 085/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu n rok 2018

        (14826/17)
        COM (2017) 690

        Česká verze
        doručena dne 23.11.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Vladimír Plaček

        14.2.2018
        č. 159 K 085/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Úřad vlády 12. schůze
        č. 339 - závěrečné usnesení přijato
        15.2.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (16.05.2018)
        IPEX

        sociální právaveřejné výdajesociální zabezpečeníinvestiční politikanovinkahospodářské sbližováníhospodářský růsttrh prácehospodářská reformastrukturální politika
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        K 087/11
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Budoucnost potravinářství a zemědělství

        (14977/17)
        COM (2017) 713

        Česká verze
        doručena dne 1.12.2017
        Historie tisku EU
        VEU
        Petr Orel

        14.2.2018
        č. 167 K 087/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo zemědělstvíVHZD
        • Usnesení přijato
        • 14.2.2018

         
        12. schůze
        č. 340 - závěrečné usnesení přijato
        15.2.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (04.06.2018)
        IPEX

        výzkum a vývojochrana životního prostředírozvoj venkovapodpora zemědělstvízemědělecagrární sektorobchod zemědělskými výrobkyspolečná zemědělská politikavytváření pracovních příležitostí
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0