Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
24. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 255 - Novely zákonů související s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
 • 256 - Zákon o hazardních hrách
 • 257 - Zákon o dani z hazardních her
 • 258 - Zákon o hazardních hrách - novela souvisejících zákonů
 • 259 - Zákon o ochraně hranic
 • 260 - Zákon o základních registrech
 • 261 - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
 • 262 - Zákon o sociálních službách
 • 264 - Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • 265 - Zákon o podpoře sportu
 • 266 - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
 • 267 - Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu

senátní návrh zákona

 • 189 - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - senátní návrh
 • 253 - Zákon o dani z přidané hodnoty - senátní návrh
 • 254 - Zákon o silničním provozu - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 185 - Změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy
 • 188 - Změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • 211 - Sml.mezi ČR a Rakouskou rep.o spolupr.v obl.zdr.záchr.služby
 • 212 - Doh. mezi ČR a Bahrajnem o letecké dopravě
 • 214 - Protokol k úmluvě o udržitelném rozvoji Karpat
 • 216 - Změny Protok. k Úml. o dálkovém znečišťování ovzduší
 • 217 - Úmluva MOP o ochraně mateřství
 • 218 - Úml. o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

jiný

 • 230 - Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2015
 • 242 - Výroční zpráva ÚSTR za rok 2015
 • 243 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2015
 • 244 - Zpráva o činnosti VOP 2015
 • 249 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2015

ústavní zákon

 • 287 - Novela Ústavy ČR

senátní návrh schválený v PS

 • 263 - Zákon o prodejní době
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
185

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015

185/1 VUZP 185/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Lubomír Franc (VZOB) 24. schůze č.433  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, mezinárodní úmluva, jedovatá látka, pesticidy
188

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015

188/1 VUZP 188/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 24. schůze č.434  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: ochrana životního prostředí, zdravotní politika, Česká republika, znečišťování organickými látkami, jedovatá látka
189

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

189/1 VUZP 189/3 VUZP 189/2 VHZD Miluše Horská (senátorka)Zbyněk Linhart (senátor)Petr Šilar (senátor)Jan Horník (senátor)Václav Hampl (senátor)Alena Šromová (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Luděk Jeništa (senátor)František Bradáč (senátor)Jiří Šesták (senátor)Jiří Čunek (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Radko MartínekRadko Martínek (VUZP) Jan Veleba (VHZD) 24. schůze č.445  - odročuje jednání
Podán: Lhůta pro výbory: veřejné finance, hospodářská podpora, regionální hospodářství, územní samospráva, obecní rozpočet, rozpočet kraje
211

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016

211/1 VZSP 211/2 VZOB Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Vladimír Plaček (VZSP) Patrik Kunčar (VZOB) 24. schůze č.442  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
212

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě

212/1 VHZD 212/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Jozef Regec (VZOB) 24. schůze č.440  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Bahrajn, Česká republika, dvoustranná dohoda, ratifikace dohody
214

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

214/1 VHZD 214/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Petr Šilar (VHZD) Jaroslav Palas (VZOB) 24. schůze č.441  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
216

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

216/1 VUZP 216/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Petr Gawlas (VUZP) Lubomír Franc (VZOB) 24. schůze č.435  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
217

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství, přijatá na 88. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě dne 15. června 2000

217/1 VZSP 217/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)
  Zdeněk Papoušek (VZSP) Václav Láska (VZOB) 24. schůze č.463  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  218

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979, a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014

  218/1 VUZP 218/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)
   Martin Tesařík (VUZP) Václav Láska (VZOB) 24. schůze č.436  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   230

   Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2015

   230/1 VHZD Kateřina Arajmu
    Libor Michálek (VHZD) 24. schůze č.456  - bere na vědomí
    Podán:
    242

    Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2015

    242/1 UPV 242/2 VVVK Emilie Benešová
     Miroslav Nenutil (UPV) Jiří Oberfalzer (VVVK) 24. schůze č.457  - bere na vědomí
     Podán:
     243

     Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2015

     243/1 VHZD 243/2 UPV Miloslav Kala
      Jan Veleba (VHZD) Stanislav Juránek (UPV) 24. schůze č.458  - bere na vědomí
      Podán:
      244

      Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2015

      244/1 VVVK 244/2 UPV Anna Šabatová(Veřejný ochránce práv)
       Zuzana Baudyšová (VVVK) Eliška Wagnerová (UPV) 24. schůze č.459  - bere na vědomí
       Podán:
       249

       Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2015

       249/1 UPV 249/2 VHZD 249/3 VVVK Ivana Janů
        Jiří Burian (UPV) Leopold Sulovský (VHZD) Milan Pešák (VVVK) 24. schůze č.461  - bere na vědomí
        Podán:
        253

        Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

        253/1 VHZD 253/2 VUZP Petr Šilar (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Veronika Vrecionová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Alena Šromová (senátorka)Jan Horník (senátor)František Bradáč (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Jiří Burian (senátor)Pavel Eybert (senátor)Milan Pešák (senátor)Tomáš Grulich (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Pavel ŠtohlPavel Štohl (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 24. schůze č.443  - přikazuje
        Podán: Lhůta pro výbory: daň z přidané hodnoty, vybírání daní, sazba DPH, parcela
        254

        Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

        254/1 VHZD 254/2 VUZP 254/3 VZSP Zdeněk Škromach (senátor)Jan Hajda (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Jan Veleba (senátor)Pavel Štohl (senátor)Jaromír Strnad (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Jan Látka (senátor)Petr Gawlas (senátor)Martin Tesařík (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Dagmar Terelmešová (senátorka)Patrik Kunčar (senátor)Jaroslav Malý (senátor)Radek Sušil (senátor)František Čuba (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Leopold SulovskýLeopold Sulovský (VHZD) Jiří Vosecký (VZSP) Ivo Valenta (VUZP) 24. schůze č.444  - přikazuje
        Podán: Lhůta pro výbory: dopravní právo, silniční provoz, jednostopé vozidlo, bezpečnost silničního provozu, alkohol
        255

        Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.

        255/1 VHZD 255/2 VUZP Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Petr Bratský (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) 24. schůze č.446  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 190/2016 Sb. energetická politika, struktura státní správy, veřejná správa, výkonný orgán, energetické právo, správa věcí veřejných
        256

        Návrh zákona o hazardních hrách

        256/1 VHZD 256/2 UPV 256/3 VUZP 256/4 VVVK Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Petr Vícha (VUZP) Miloš Malý (UPV) Jiří Oberfalzer (VVVK) 24. schůze č.452  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 186/2016 Sb. Česká republika, hra, správní kontrola, hazardní hry, uživatel internetu
        257

        Návrh zákona o dani z hazardních her

        257/1 VHZD 257/2 UPV 257/3 VUZP 257/4 VVVK Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Petr Vícha (VUZP) Miloš Malý (UPV) Jiří Oberfalzer (VVVK) 24. schůze č.453  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 187/2016 Sb. vybírání daní, hra, daňový trestný čin, správní kontrola, hazardní hry, herna
        258

        Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

        258/1 VHZD 258/2 UPV 258/3 VUZP 258/4 VVVK Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Petr Vícha (VUZP) Miloš Malý (UPV) Jiří Oberfalzer (VVVK) 24. schůze č.454  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 188/2016 Sb. trestný čin, zkrácení daně, hra, daňový trestný čin, správní kontrola, hazardní hry, trestní stíhání, správní sankce
        259

        Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

        259/1 VZOB 259/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Tomáš Jirsa (VZOB) Stanislav Juránek (UPV) 24. schůze č.429  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2016 Sb. letiště, pohraniční oblast, spolupráce ve vnitrostátních záležitostech, Schengenská dohoda, hranice
        260

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        260/1 VUZP 260/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Jan Horník (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 24. schůze č.430  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 192/2016 Sb. veřejná správa, informační legislativa, seznam, elektronická správa dokumentů
        261

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

        261/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Petr Gawlas (VUZP) 24. schůze č.432  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 193/2016 Sb. těžební průmysl, průzkum nerostných surovin, oxid, skladování odpadu, podzemní skladování odpadu
        262

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

        262/1 VZSP 262/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Dagmar Terelmešová (VZSP) Radek Sušil (UPV) 24. schůze č.462  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2016 Sb. zdravotně postižený člověk, sociální transfer, sociální služby, péče o postižené osoby, příspěvek na péči
        263

        Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

        263/1 VHZD 263/2 VUZP František Bublan(zástupce Senátu)Karel Kratochvíle (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) 24. schůze č.439  - pozměňovací návrhy
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2016 Sb. pracovní doba, maloobchod, doba odpočinku, státní svátek
        264

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

        264/1 VVVK 264/2 VZSP Pavel Bělobrádek(ministr vlády ČR)Eva Syková (VVVK) Jan Žaloudík (VZSP) 24. schůze č.438  - nezabývat se
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 194/2016 Sb. politika výzkumu, mezinárodní spolupráce, výzkum a vývoj, implementující opatření státu
        265

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

        265/1 VVVK 265/2 UPV 265/3 VUZP Kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Homolka (VVVK) Ivo Valenta (VUZP) Miroslav Antl (UPV) 24. schůze č.428  - pozměňovací návrhy
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2016 Sb. sport, financování z veřejných prostředků, tělesná výchova, průhlednost administrativy, sportovní organizace, sportovní událost
        266

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

        266/1 VUZP 266/2 UPV 266/3 VHZD Jiří Dienstbier(ministr vlády ČR)Miloš Vystrčil (VUZP) Jan Veleba (VHZD) Miroslav Nenutil (UPV) 24. schůze č.450  - zamítá
        Podán: Lhůta pro Senát: pravomoc instituce, kontrolní úřad
        267

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

        267/1 VZOB 267/2 VVVK Martin Stropnický(ministr obrany)František Bublan (VZOB) (VVVK) 24. schůze č.451  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 195/2016 Sb. občanská neposlušnost, komunismus, finanční pomoc, odškodnění
        287

        Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

        287/1 UPV 287/2 VUZP 287/3 VUZP 287/4 SKUCR Stanislav Polčák(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Kubera (UPV) (SKUCR) Miloš Vystrčil (VUZP) 24. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.449  - žádá
        Podán: veřejné finance, veřejný majetek, ústava, kontrolní moc, kontrolní úřad