Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
20. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 200 - Zákon o evidenci tržeb
 • 201 - Související zákony k zákonu o evidenci tržeb
 • 203 - Zákon o obcích
 • 206 - Zákon, kterým se mění zák.v obl.mez.spoupráce při správě daní

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 202 - Zákon o podporovaných zdrojích energie
 • 204 - Zákon o stavebním spoření
 • 205 - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

senátní návrh zákona

 • 161 - Zákon o státním podniku
 • 172 - Zákoník práce
 • 182 - Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 213 - Zákon o místním referendu - senátní návrh
 • 229 - Zákon o státní službě

jiný

 • 219 - Komentovaný pořad jednání ER
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
161

Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

161/1 VHZD Libor Michálek (senátor)Zuzana Baudyšová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)Jiří Carbol (senátor)Alena Dernerová (senátor)Václav Hampl (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Václav Láska (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří HlavatýJiří Hlavatý (VHZD) 20. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory:
  172

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

  172/1 VZSP Zdeněk Škromach (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Antonín Maštalíř (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Pavel Štohl (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Jan Látka (senátor)František Bublan (senátor)Jan Hajda (senátor)Petr Gawlas (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Jiří Dienstbier (senátor)Josef Táborský (senátor)Lubomír Franc (senátor)Jaroslav Malý (senátor)Miloš Malý (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Petr Vícha (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Eva Syková (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Milada Emmerová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Martin Tesařík (senátor)Ivo Bárek (senátor)František Čuba (senátor)Václav Homolka (senátor)Radek Sušil (senátor)Miroslav Antl (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří VoseckýJiří Vosecký (VZSP) 20. schůze č.370  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, zákoník práce, mzda, sociální dávky, pojistné, zdravotní pojištění, pracovní nezpůsobilost
  182

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

  182/1 VZSP 182/2 UPV Miluše Horská (senátorka)Petr Šilar (senátor)Alena Šromová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)František Bradáč (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Jan Žaloudík (senátor)Hassan Mezian (senátor)Eva Syková (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Jan Hajda (senátor)Jan Horník (senátor)Ivana Cabrnochová (senátorka)Zdeňka Hamousová (senátorka)Zuzana Baudyšová (senátorka)Alena Dernerová (senátorka)Vladimír Plaček (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Václav Láska (senátor)Libor Michálek (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Pavel Eybert (senátor)Jiří Burian (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Petr Bratský (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Veronika Vrecionová (senátorka)Petr Gawlas (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Jozef Regec (senátor)Václav Homolka (senátor)Jiří Carbol (senátor)Milada Emmerová (VZSP) Radek Sušil (UPV) 20. schůze č.371  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: zdravotní politika, prevence nemocí, zdraví veřejnosti, očkování
  200

  Návrh zákona o evidenci tržeb

  200/1 VHZD 200/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) Stanislav Juránek (UPV) 20. schůze č.360  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2016 Sb. daňový systém, účetnictví, ukládání a vyhledávání informací, příjem ? platba, maloobchodní prodej
  201

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

  201/1 VHZD 201/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) Stanislav Juránek (UPV) 20. schůze č.361  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2016 Sb. daň z příjmů, účetnictví, ukládání a vyhledávání informací, příjem ? platba, maloobchodní prodej
  202

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  202/1 VHZD 202/2 VUZP Vojtěch Filip(poslanec)Pavel Kováčik(poslanec)František Bradáč (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 20. schůze č.365  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2016 Sb. zdroje energie, obnovitelná energie, cenová podpora, podpůrná cena
  203

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

  203/1 VUZP 203/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Petr Vícha (VUZP) Miloš Malý (UPV) 20. schůze č.368  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 106/2016 Sb. správní celek, územní plánování, obec, katastr nemovitostí, hranice
  204

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  204/1 VUZP 204/2 UPV Petr Fiala(zástupce skupiny poslanců)Pavel Eybert (VUZP) Emilie Třísková (UPV) 20. schůze č.366  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2016 Sb. soudní řízení, stavební výpomoc, vypovědění smlouvy, příbuzenský vztah, dítě
  205

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  205/1 VZSP 205/2 UPV Jan Bartošek(poslanec)Dagmar Terelmešová (VZSP) Radek Sušil (UPV) 20. schůze č.367  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2016 Sb. sociální pomoc, zdravotně postižený člověk, péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, prostředky zdravotnické techniky, zvláštní dávky
  206

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

  206/1 VHZD 206/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Jaroslav Kubera (UPV) 20. schůze č.362  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 105/2016 Sb. Spojené státy, Česká republika, vybírání daní, harmonizace daní, daňová úmluva, mezinárodní úmluva
  213

  Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  213/1 UPV 213/2 VUZP 213/3 VUZP Eliška Wagnerová (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Václav Láska (senátor)Miluše Horská (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)Alena Dernerová (senátorka)Jiří Šesták (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří BurianJiří Burian (UPV) Radko Martínek (VUZP) 20. schůze č.364  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: volební systém, místní volby, referendum, ústavní právo
  219

  Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech17. a 18. března 2016

  219/1 VEU 219/2 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   Václav Hampl (VEU) 20. schůze č.373  - konstatuje
   č.374  - doprovodné usnesení
   Podán:
   229

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

   229/1 UPV 229/2 VZSP Jiří Oberfalzer (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) (VZSP) 20. schůze č.363  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: stupeň vzdělání, profesní příprava, odborná kvalifikace, veřejná služba, nedostatečná kvalifikace, státní úředník, státní zaměstnanec
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky