Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
6. schůze Senátu v 10. funkčním období

senátní návrh zákona

 • 20 - Zákoník práce - senátní návrh
 • 331 - Novela exekučního řádu - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 384 - Stanovy Světové organizace cestovního ruchu

jiný

 • 30 - Informace vlády jednání ER
 • 292 - Petice pro korunu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
20

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

20/1 VZSP 20/2 VZSP Zdeněk Škromach (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Jan Látka (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Eva Syková (senátorka)Pavel Štohl (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Miroslav Nenutil (senátor)Milada Emmerová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří VoseckýJiří Vosecký (VZSP) 6. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.91  - přikazuje
  Návrh zákona byl vzat zpět navrhovatelem.
  Podán: Lhůta pro výbory:
  30

  Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 12. února 2015

  30/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   Václav Hampl (VEU) 6. schůze č.86  - bere na vědomí
   Podán:
   292

   Petice pro korunu

   292/2 VVVK 292/1 VHZD Jan ZahradilFilip HumplíkTamara Korešová
    Jaromír Jermář (VVVK) Jan Hajda (VHZD) 6. schůze č.93  - schvaluje
    č.94  - schvaluje
    Podán:
    331

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    331/1 UPV Zdeněk Škromach (senátor)Milan Štěch (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Petr Vícha (senátor)Dagmar Terelmešová (senátorka)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Milada Emmerová (senátorka)Miroslav Nenutil (senátor)Miloš Malý (senátor)Karel Kapoun (senátor)Eva Richtrová (senátorka)Jan Látka (senátor)Lubomír Franc (senátor)Eva Syková (senátorka)Zdeněk Berka (senátor)Ivo Bárek (senátor)Hana Doupovcová (senátorka)Zdeněk Besta (senátor)Josef Táborský (senátor)Pavel Trpák (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Hassan Mezian (senátor)Karel Korytář (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Jan Žaloudík (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Antl(UPV) 6. schůze č.92  - odročuje jednání
    Podán: Lhůta pro výbory:
    384

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu

    384/1 VHZD 384/2 VZOB Karla Šlechtová(ministr pro místní rozvoj)(VHZD) (VZOB) 6. schůze č.90  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    K 002/10
    Sdělení Komise Roční analýza růstu 2015

    (15985/14)
    COM (2014) 902

    Česká verze
    doručena dne 28.11.2014
    Historie tisku EU
    VEU
    Lumír Aschenbrenner

    13.1.2015
    č. 17 K 002/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Úřad vlády 6. schůze
    č. 87 - závěrečné usnesení přijato
    25.2.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (18.05.2015)
    IPEX

    vytváření pracovních příležitostísprávní reformavyrovnanost rozpočtuhospodářský růstinvestice EShospodářská reformainvestiční politika
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    K 003/10
    Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu

    (16115/14)
    COM (2014) 903

    Česká verze
    doručena dne 26.11.2014
    Historie tisku EU
    VEU
    Luděk Jeništa

    26.1.2015
    č. 27 K 003/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 13.1.2015

     
    6. schůze
    č. 88 - závěrečné usnesení přijato
    25.2.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (16.06.2015)
    IPEX

    hospodářská receseprogram Společenstvívytváření pracovních příležitostíhospodářský růstsoukromá investicefondy ESveřejná investice
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    N 005/10
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013

    (5112/15)
    COM (2015) 10

    Česká verze
    doručena dne 14.1.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Luděk Jeništa

    11.2.2015
    č. 30 N 005/10/02
    •   Projednávání přerušeno

    24.2.2015
    č. 40 N 005/10/03
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financí 6. schůze
    č. 89 - závěrečné usnesení přijato
    25.2.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (30.07.2015)
    IPEX

    investice ESplynovodčinnost orgánuhospodářský růstEIBfondy ESochrana investic
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská