Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 15 - Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy
 • 16 - Zákon o veřejných zakázkách
 • 17 - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
 • 19 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

mezinárodní smlouva

 • 368 - Smlouva ČR Lichtenštejnsko - dvojí zdanění
 • 369 - Nagojský protokol
 • 377 - Akta Světové poštovní unie

jiný

 • 22 - Závěry z jednání ER 18.-19.12.

senátní návrh schválený v PS

 • 18 - Zákon o JŘ Senátu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
15

Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

15/1 VZOB 15/2 UPV 15/3 VUZP Martin Stropnický(ministr obrany)Josef Táborský (VZOB) Martin Tesařík (VUZP) Stanislav Juránek (UPV) 5. schůze č.83  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 15/2015 Sb. regionální orgány státní správy, územní plánování, územní samospráva, administrativní členění, vojenská základna, katastr nemovitostí, hranice
16

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

16/1 VUZP 16/2 UPV 16/3 VHZD Karla Šlechtová(ministr pro místní rozvoj)Radko Martínek (VUZP) Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Malý (UPV) 5. schůze č.72  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2015 Sb. nabídka a poptávka, veřejná zakázka, soutěžní řízení, přidělení zakázky
17

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

17/1 VUZP 17/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Radko Martínek (VUZP) Jan Veleba (VHZD) 5. schůze č.79  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 41/2015 Sb. ochrana půdy, využití půdy, zemědělská půda, ekologické zemědělství, eroze
18

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

18/1 UPV Miroslav Nenutil(zástupce Senátu)Martin Tesařík(zástupce Senátu)Miroslav Nenutil (UPV) 5. schůze č.76  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 16/2015 Sb. legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, dolní komora, horní komora
19

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19/1 VUZP 19/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Pavel Eybert (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 5. schůze č.77  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 39/2015 Sb. environmentální politika, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředí, přibližování legislativy, zdraví veřejnosti, prevence environmentálních rizik
22

Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 18. - 19. prosince 2014

22/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
  (VEU) 5. schůze č.74  - bere na vědomí
  Podán:
  368

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. září 2014

  368/1 VHZD 368/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 5. schůze č.81  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  369

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011

  369/1 VUZP 369/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Martin Tesařík (VUZP) František Bublan (VZOB) 5. schůze č.80  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  377

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie

  377/1 VHZD 377/2 VZOB Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)František Bradáč (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 5. schůze č.71  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: