Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
24. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 325 - Zákon o DPH
 • 326 - Zákon o spotřebních daních - pohonné hmoty
 • 327 - Zákon o spotřebních daních - tabák
 • 328 - Zákon o pedagogických pracovnících

senátní návrh zákona

 • 303 - Novela zákona o místních poplatcích - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 271 - Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
 • 295 - Změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
 • 297 - Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
 • 301 - Smlouva ČR Pakistán - dvojí zdanění

senátní návrh schválený v PS

 • 324 - Zákon o odpadech
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
271

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

271/1 VHZD 271/2 VEU 271/3 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)
  Jan Hajda (VHZD) Miroslav Krejča (VEU) Zdeněk Brož (VZOB) 24. schůze č.581  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  295

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady IFC č. 256 ze dne 9. března 2012

  295/1 VHZD 295/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 24. schůze č.589  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, hlasování, Světová banka
  297

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

  297/1 VEU 297/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)(VEU) Tomáš Jirsa (VZOB) 24. schůze č.582  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Irsko, Smlouva o Evropské unii, Lisabonská smlouva, referendum
  301

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 2. května 2014

  301/1 VHZD 301/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Jozef Regec (VZOB) 24. schůze č.590  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  303

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Radka Martínka, Martina Tesaříka, Stanislava Juránka, Miloše Malého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  303/1 VUZP 303/2 VHZD Radko Martínek (senátor)Martin Tesařík (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Miloš Malý (senátor)Zdeněk Škromach (senátor)František Bublan (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Marta Bayerová (senátorka)Hassan Mezian (senátor)Jan Horník (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Eva Syková (senátorka)Hana Doupovcová (senátorka)Lubomír Franc (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Miluše Horská (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Petr VíchaPetr Vícha (VUZP) Jiří Lajtoch (VHZD) 24. schůze č.592  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: odpad, nakládání s odpadem, náklady za znečištění, daňová úleva, místní daň, ekologická daň
  324

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  324/1 VUZP 324/2 VHZD Jaroslav Zeman (zástupce Senátu)Ivo Bárek (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 24. schůze č.585  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2014 Sb. odpad, nakládání s odpadem, kovový odpad, trestná činnost, recyklace odpadu, neželezné rudy, krádež
  325

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  325/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Petr Bratský (VHZD) 24. schůze č.586  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2014 Sb. hromadné sdělovací prostředky, daň z přidané hodnoty, daňové orgány, telekomunikace, sazba DPH
  326

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

  326/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 24. schůze č.588  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: zemědělská výroba, daň z pohonných hmot, spotřební daň, daňová asignace
  327

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

  327/1 VHZD  Karel Korytář (VHZD) 24. schůze č.587  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2014 Sb. daň, spotřební daň, tabák, tabákový průmysl
  328

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  328/1 VVVK Marcel Chládek(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)(VVVK) 24. schůze č.584  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2014 Sb. odborná kvalifikace, školní výměna, učitel