Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
11. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 98 - Zákon o zmírnění následků majetkových křivd
 • 100 - Zákon o státním podniku
 • 103 - Zákon o zajištění půjčky ČNB pro MMF
 • 104 - Zákon o ověřování střelných zbraní
 • 111 - Zákon o uvádění dřeva na trh
 • 112 - Zákon o České národní bance
 • 113 - Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 114 - Zákon o finančních konglomerátech
 • 116 - Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
 • 118 - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • 121 - Zákon o podmínkách provozu vozidel
 • 122 - Zákon o investičních společnostech
 • 123 - Zákon - v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech
 • 124 - Katastrální zákon
 • 125 - Zákon - v souvislosti s přijetím katastrálního zákona

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 99 - Zákon o poštovních službách
 • 101 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 102 - Zákon o loteriích
 • 115 - Zákon o pojišťování a financování vývozu
 • 117 - Zákon o platu
 • 119 - Zákon o silničním provozu
 • 120 - Zákon o pohonných hmotách

senátní návrh zákona

 • 57 - Zákon o prodejní době
 • 61 - Zákon - změna výplaty sociálních dávek
 • 96 - Zákon o volbách- senátní

mezinárodní smlouva

 • 58 - Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní
 • 59 - Protokol proti pašování přistěhovalců
 • 66 - Smlouva ČR - Lucembursko - dvojí zdanění
 • 89 - Protokol o obavách irského lidu - Lisabonská smlouva

jiný

 • 63 - Výroční zpráva NKÚ 2012
 • 64 - Výroční zpráva ÚZSVM 2012
 • 85 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2012
 • 93 - Konvergenční program - duben 2013
 • 97 - Žádost prezidenta - ústavní soudci
 • 110 - Návrhy na státní vyznamenání
 • 127 - Návrhy kandidátů - inspektor ÚOOÚ
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
57

Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

57/1 VHZD 57/2 VZSP 57/3 VUZP 57/4 UPV František Bublan (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Hana Doupovcová (senátorka)Miloš Janeček (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Karel Kapoun (senátor)Jan Látka (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Jozef Regec (senátor)Milan Štěch (senátor)Josef Táborský (senátor)Petr Vícha (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Jan HajdaJan Hajda (VHZD) Dagmar Terelmešová (VZSP) Tomio Okamura (UPV) Stanislav Juránek (VUZP) 11. schůze č.256  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory:
58

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícímu Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000

58/1 UPV 58/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)
  Miroslav Antl (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 11. schůze č.247  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  59

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002

  59/1 UPV 59/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)
   Miroslav Antl (UPV) Pavel Trpák (VZOB) 11. schůze č.248  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   61

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek

   61/1 VZSP Zdeněk Škromach (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Dagmar Terelmešová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Eva Richtrová (senátorka)Miloš Janeček (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Radek Sušil (senátor)Miroslav Antl (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Marta Bayerová (senátorka)Václav Homolka (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Libor Michálek (senátor)Petr Gawlas (senátor)Jozef Regec (senátor)Eliška Wagnerová (senátorka)Petr Vícha (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Ivo Bárek (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Jan Hajda (senátor)Martin Tesařík (senátor)Pavel Trpák (senátor)Petr Guziana (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Hassan Mezian (senátor)Karel Korytář (senátor)Jaroslav Sykáček (senátor)Jiří Bis (senátor)Miloš Malý (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Jan Veleba (senátor)Tomio Okamura (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Daniela FilipiováDaniela Filipiová (VZSP) 11. schůze č.257  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: daňová soustava
   63

   Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2012

   63/1 VHZD 63/2 UPV Miloslav Kala
    Jan Veleba (VHZD) Lubomír Franc (UPV) 11. schůze č.258  - bere na vědomí
    Podán:
    64

    Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2012

    64/1 VHZD Miroslav Vaněk
     Leopold Sulovský (VHZD) 11. schůze č.260  - bere na vědomí
     Podán:
     66

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013

     66/1 VHZD 66/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 11. schůze č.242  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán:
     85

     Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012

     85/1 UPV 85/2 VHZD 85/3 VVVK Igor Němec(předseda Úřadu na ochranu osobních údajů)
      Miroslav Antl (UPV) Karel Korytář (VHZD) Jiří Čunek (VVVK) 11. schůze č.262  - bere na vědomí
      Podán:
      89

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

      89/1 VZOB 89/2 VEU 89/3 SKUCR Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)
       Tomáš Jirsa (VZOB) Tomáš Grulich (VEU) Eliška Wagnerová (SKUCR) 11. schůze č.246  - dává souhlas k ratifikaci
       Podán: Lhůta pro výbory:
       93

       Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2013

       93/1 VHZD 93/2 VEU Miroslav Kalousek(ministr financí)
        Jan Hajda (VHZD) Josef Táborský (VEU) 11. schůze č.243  - schvaluje
        Podán:
        96

        Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

        Eliška Wagnerová (senátorka)Libor Michálek (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Jiří Čunek (senátor)Miluše Horská (senátorka)Jaromír Štětina (senátor)Jan Horník (senátor)František Bublan (senátor)Miroslav Krejča (senátor)
         zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Nenutil11. schůze č.255  - zamítá senátní návrh zákona
         Podán:
         97

         Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu

         97/1 UPV 97/3 UPV 97/4 UPV 97/5 UPV 97/2 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
          Miroslav Antl (UPV) Zdeněk Berka (VVVK) 11. schůze č.218  - volí
          č.219  - volí
          č.220  - volí
          Podán:
          98

          Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů

          98/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 11. schůze č.227  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 211/2013 Sb.
          99

          Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

          99/1 VHZD 99/2 VUZP Jan Husák(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) Marta Bayerová (VUZP) 11. schůze č.232  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2013 Sb. živočišný tuk
          100

          Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

          100/1 VHZD Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 11. schůze č.222  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 213/2013 Sb.
          101

          Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

          101/1 VHZD 101/2 UPV 101/3 SKSP Jan Husák(zástupce skupiny poslanců)Karel Korytář (VHZD) Jiří Oberfalzer (SKSP) Miroslav Antl (UPV) 11. schůze č.233  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2013 Sb.
          102

          Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

          102/1 VHZD 102/2 VUZP Pavel Svoboda(poslanec)Jan Smutný(poslanec)Jiří Lajtoch (VHZD) Petr Vícha (VUZP) 11. schůze č.234  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2013 Sb.
          103

          Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

          103/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Bis (VHZD) 11. schůze č.225  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2013 Sb.
          104

          Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

          104/1 VHZD Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Josef Řihák (VHZD) 11. schůze č.221  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 217/2013 Sb. administrativní členění
          110

          Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

          Milan Štěch(zástupce výboru Senátu)Jaroslav Zeman(zástupce výboru Senátu)
           11. schůze č.264  - schvaluje
           Podán:
           111

           Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

           111/1 VHZD Petr Bendl(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) 11. schůze č.236  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 226/2013 Sb.
           112

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

           112/1 VHZD 112/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Bratský (VHZD) Eliška Wagnerová (UPV) 11. schůze č.224  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 227/2013 Sb. pěstování obilovin
           113

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

           113/1 VZSP Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Milada Emmerová (VZSP) 11. schůze č.238  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2013 Sb.
           114

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

           114/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) 11. schůze č.226  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2013 Sb. rovnost před zákonem, Egypt
           115

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

           115/1 VHZD Helena Langšádlová(zástupce skupiny poslanců)Leopold Sulovský (VHZD) 11. schůze č.239  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2013 Sb. evropská spolupráce, finanční spolupráce
           116

           Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

           116/1 VHZD Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) 11. schůze č.235  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2013 Sb.
           117

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

           117/1 UPV 117/2 VHZD Marek Benda(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) Petr Bratský (VHZD) 11. schůze č.240  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 231/2013 Sb.
           118

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

           118/1 VHZD Petr Bendl(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) 11. schůze č.267  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 232/2013 Sb.
           119

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

           119/1 VHZD Dagmar Navrátilová(zástupce skupiny poslanců)Karel Korytář (VHZD) 11. schůze č.265  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 233/2013 Sb.
           120

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

           120/1 VHZD Jan Kubata(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) 11. schůze č.266  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2013 Sb.
           121

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

           121/1 VHZD Zbyněk Stanjura(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) 11. schůze č.268  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 239/2013 Sb.
           122

           Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech

           122/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) 11. schůze č.269  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 240/2013 Sb.
           123

           Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

           123/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) 11. schůze č.270  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 241/2013 Sb.
           124

           Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

           124/1 VHZD 124/2 UPV 124/3 VUZP Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) Jan Horník (VUZP) Miloš Malý (UPV) 11. schůze č.271  - pozměňovací návrhy
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2013 Sb.
           125

           Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

           125/1 VHZD 125/2 UPV 125/3 VUZP Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) Jan Horník (VUZP) Miloš Malý (UPV) 11. schůze č.272  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2013 Sb.
           127

           Návrhy kandidátů pro volbu osoby navržené Senátem ke jmenování do funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů

           Tomáš Kladívko
            11. schůze č.263  - volí
            Podán:
            Tisky EU
            Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
            K 003/09
            Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě

            (15962/12)
            COM (2012) 636

            Česká verze
            doručena dne 13.11.2012
            Historie tisku EU
            VEU
            Luděk Jeništa

            18.4.2013
            č. 94 K 003/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
            • Usnesení přijato
            • 19.2.2013

             
            11. schůze
            č. 244 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (10.10.2013)
            IPEX

            novinkapřestavba průmyslukonkurenceschopnostvýzkum a vývojsladění noremznečišťování motorovými vozidlytrvale udržitelný rozvojautomobilový průmysldohoda o volném obchodujednotný trh
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Dominika Dražilová
            K 005/09
            Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit fungování vnitřního trhu s energií

            (16202/12)
            COM (2012) 663

            Česká verze
            doručena dne 16.11.2012
            Historie tisku EU
            VEU
            Jaroslav Zeman

            27.3.2013
            č. 76 K 005/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
            • Usnesení přijato
            • 19.3.2013

             
            11. schůze
            č. 245 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (16.01.2014)
            IPEX

            jednotný trhtransevropská síťzásobování energiíelektrická energieobnovitelná energiezemní plyn
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Dita Voleská
            K 011/09
            Sdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

            (16988/12)
            COM (2012) 777

            Česká verze
            doručena dne 30.11.2012
            Historie tisku EU
            VEU
            Dagmar Zvěřinová

            30.4.2013
            č. 104 K 011/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Úřad vládyVHZD
            • Usnesení přijato
            • 17.4.2013

             
            11. schůze
            č. 230 - závěrečné usnesení přijato
            20.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (28.11.2013)
            IPEX

            eurozónainvestiční podporastátní dluhhospodářská recesehospodářský růstHospodářská a měnová uniestabilizace hospodářstvítrvale udržitelný rozvojspráva věcí veřejnýchEvropská centrální bankaekonomická integrace
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Dita Voleská
            N 021/09
            Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

            (5899/13)
            COM (2013) 18

            Česká verze
            doručena dne 1.2.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Miroslav Krejča

            18.4.2013
            č. 95 N 021/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo dopravyVHZD
            • Usnesení přijato
            • 17.4.2013

             
            11. schůze
            č. 250 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (21.10.2013)
            IPEX

            náhradní palivodopravní infrastrukturazemní plynelektrický vůztechnická normatransevropská síťmezinárodní silniční dopravadovoz Společenstvíříční přepravavýroba vodíku
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Štěpán Černý
            K 022/09
            Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní paliva

            (5736/13)
            COM (2013) 17

            Česká verze
            doručena dne 1.2.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Miroslav Krejča

            18.4.2013
            č. 95 K 022/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
            • Usnesení přijato
            • 17.4.2013

             
            11. schůze
            č. 250 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (21.10.2013)
            IPEX

            soběstačnost v zásobování energiídovoz Společenstvínáhradní palivoropný produktdopravní infrastruktura
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Štěpán Černý
            K 023/09
            Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o "Čtvrtém železničním balíčku - dokončení jednotného evropského železničního prostoru na podporu evropské konkurenceschopnosti a růstu"

            (5855/13)
            COM (2013) 25

            Česká verze
            doručena dne 1.2.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Jaroslav Zeman

            22.5.2013
            č. 112 K 023/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo dopravyVHZD
            • Usnesení přijato
            • 15.5.2013

             
            11. schůze
            č. 251 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (21.10.2013)
            IPEX

            soutěždopravní podnikosobní dopravaželezniční síťsprávní smlouvadopravní infrastrukturadoprava uvnitř Společenstvíliberalizace trhutransevropská síť
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Štěpán Černý
            N 024/09
            Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici

            (5960/13)
            COM (2013) 28

            Česká verze
            doručena dne 6.2.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Jaroslav Zeman

            22.5.2013
            č. 112 N 024/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo dopravyVHZD
            • Usnesení přijato
            • 15.5.2013

             
            11. schůze
            č. 251 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (21.10.2013)
            IPEX

            národní dopravaželezniční dopravavypsání soutěževozidloosobní dopravaveřejná dopravapřidělení zakázky
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Štěpán Černý
            N 025/09
            Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

            (5985/13)
            COM (2013) 29

            Česká verze
            doručena dne 6.2.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Jaroslav Zeman

            22.5.2013
            č. 112 N 025/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo dopravyVHZD
            • Usnesení přijato
            • 15.5.2013

             
            11. schůze
            č. 251 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (21.10.2013)
            IPEX

            liberalizace trhudopravní infrastrukturavolná soutěždohoda o službáchosobní dopravaposkytování služebnárodní dopravaželezniční doprava
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Štěpán Černý
            N 026/09
            Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004

            (6012/13)
            COM (2013) 27

            Česká verze
            doručena dne 6.2.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Jaroslav Zeman

            22.5.2013
            č. 112 N 026/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo dopravyVHZD
            • Usnesení přijato
            • 15.5.2013

             
            11. schůze
            č. 251 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (21.10.2013)
            IPEX

            činnost orgánuželezniční dopravabezpečnost dopravytechnická normadoprava uvnitř Společenstvítransevropská síťsladění noremEvropská železniční agentura
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Štěpán Černý
            N 027/09
            Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)

            (6013/13)
            COM (2013) 30

            Česká verze
            doručena dne 6.2.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Jaroslav Zeman

            22.5.2013
            č. 112 N 027/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo dopravyVHZD
            • Usnesení přijato
            • 15.5.2013

             
            11. schůze
            č. 251 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (21.10.2013)
            IPEX

            transevropská síťsladění norembezpečnost dopravytechnická normaželezniční doprava
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Štěpán Černý
            N 028/09
            Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění)

            (6014/13)
            COM (2013) 31

            Česká verze
            doručena dne 6.2.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Jaroslav Zeman

            22.5.2013
            č. 112 N 028/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo dopravyVHZD
            • Usnesení přijato
            • 15.5.2013

             
            11. schůze
            č. 251 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (21.10.2013)
            IPEX

            doprava uvnitř Společenstvíbezpečnostní normakomunitární certifikaceželezniční dopravabezpečnost dopravy
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Štěpán Černý
            N 029/09
            Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků

            (6015/13)
            COM (2013) 26

            Česká verze
            doručena dne 6.2.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Jaroslav Zeman

            22.5.2013
            č. 112 N 029/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo dopravyVHZD
            • Usnesení přijato
            • 15.5.2013

             
            11. schůze
            č. 251 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (21.10.2013)
            IPEX

            sociální dávkyodbytový podnikželezniční dopravajednotný účetní systémdopravní podnikstátní podpora
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Štěpán Černý
            N 032/09
            Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí

            (6442/13)
            COM (2013) 71

            Česká verze
            doručena dne 15.2.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Dagmar Zvěřinová

            30.4.2013
            č. 105 N 032/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo financíVHZD
            • Usnesení přijato
            • 17.4.2013

             
            11. schůze
            č. 241 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (18.09.2013)
            IPEX

            FrancieŘeckoBelgieItáliePortugalskofinanční transakceSlovenskonepřímá daňužší spolupráceevropská daňová spolupráceEstonskoNěmeckoRakouskoŠpanělskoSlovinskoharmonizace daní
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Dita Voleská
            N 039/09
            Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států Evropské unie

            (6928/13)
            COM (2013) 95

            Česká verze
            doručena dne 1.3.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Tomáš Grulich

            22.5.2013
            č. 118 N 039/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo vnitra 11. schůze
            č. 249 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (14.11.2013)
            IPEX

            sběr datvýměna informacíSchengenský informační systémcestujícíhraniční kontrolavnější hranice Evropské uniecizí státní občan
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Dominika Dražilová
            N 040/09
            Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program registrovaných cestujících (RTP)

            (6930/13)
            COM (2013) 97

            Česká verze
            doručena dne 1.3.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Tomáš Grulich

            22.5.2013
            č. 118 N 040/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo vnitra 11. schůze
            č. 249 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (14.11.2013)
            IPEX

            Schengenský informační systémhraniční kontrolacizí státní občancestujícívnější hranice Evropské uniebiometrievýměna informacísběr dat
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Dominika Dražilová
            N 041/09
            Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) a programu registrovaných cestujících (RTP)

            (6931/13)
            COM (2013) 96

            Česká verze
            doručena dne 1.3.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Tomáš Grulich

            22.5.2013
            N 041/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo vnitra 11. schůze
            č. 249 - závěrečné usnesení přijato
            21.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (14.11.2013)
            IPEX

            výměna informacísběr datSchengenský informační systémvnější hranice Evropské uniehraniční kontrolacizí státní občan
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Dominika Dražilová
            K 054/09
            Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost

            (6849/13)
            COM (2013) 165

            Česká verze
            doručena dne 26.3.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Dagmar Zvěřinová

            22.5.2013
            č. 116 K 054/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Úřad vlády 11. schůze
            č. 231 - závěrečné usnesení přijato
            20.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (07.11.2013)
            IPEX

            finanční pomochospodářská reformamezistátní spoluprácekonkurenceschopnosthospodářské sbližováníHospodářská a měnová unie
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Dita Voleská
            K 055/09
            Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Koordinace ex ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky

            (7945/13)
            COM (2013) 166

            Česká verze
            doručena dne 26.3.2013
            Historie tisku EU
            VEU
            Dagmar Zvěřinová

            22.5.2013
            č. 116 K 055/09/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Úřad vlády 11. schůze
            č. 231 - závěrečné usnesení přijato
            20.6.2013
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (07.11.2013)
            IPEX

            dohled nad trhemkontrola SpolečenstvíHospodářská a měnová uniehospodářská reformamezistátní spolupráce
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Dita Voleská