Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 38 - Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 39 - Zákon o daních z příjmů

jiný

 • 40 - Působení sil a prostředků - Mali
 • 41 - Působení sil a prostředků Mali - EUTM
 • 446 - Petice - české lázeňství

senátní návrh schválený v PS

 • 36 - Zákon o jednacím řádu PS
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
36

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

36/1 UPV 36/2 SKUCR Miroslav Nenutil (zástupce Senátu)Jaroslav Kubera (UPV) Eliška Wagnerová (SKUCR) 5. schůze č.120  - zamítá
Tento zákon nebyl po zamítnutí Senátem v PS projednán.
Podán: Lhůta pro Senát: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, dolní komora
38

Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

38/1 VHZD Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jaromír Strnad (VHZD) 5. schůze č.117  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 83/2013 Sb. těžební průmysl, výbušnina, důlní provoz, uplatňování právních předpisů EU, značka, důlní dobývání
39

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

39/1 VHZD Michal Doktor(poslanec)Jan Hajda (VHZD) 5. schůze č.109  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2013 Sb. daň z příjmů, vybírání daní, daň z příjmů právnických osob, převod vlastnictví, daň z majetku, daňová úleva, církev, odškodnění, obnos nepodléhající zdanění
40

Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014

40/1 VZOB Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Kladívko (VZOB) 5. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.110  - odročuje jednání
K tisku nebylo přijato usnesení - vláda předložila jiný materiál (tisk č. 41)
Podán: armáda, Mali, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce
41

Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice (EUTM Mali) v letech 2013 a 2014

41/1 VZOB Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Kladívko (VZOB) 5. schůze č.111  - vyslovuje souhlas
Podán:
446

Celonárodní výzva - petice "Za záchranu českého léčebného lázeňství"

446/1 VZSP 446/2 SKRV 446/3 SKRV Jiří Houdek
  (VZSP) Vladimír Plaček (SKRV) 5. schůze č.108  - schvaluje
  Podán:
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  K 171/08
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií

  (11052/12)
  KOM (2012) 271

  Česká verze
  doručena dne 7.6.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Jaroslav Zeman

  6.2.2013
  č. 37 K 171/08/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
  • Usnesení přijato
  • 23.1.2013

  VUZP
  • Usnesení přijato
  • 8.8.2012

   
  5. schůze
  č. 118 - závěrečné usnesení přijato
  13.3.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (30.10.2013)
  IPEX

  výzkum a vývojchování spotřebiteledistribuce energietechnická spolupráceliberalizace trhujednotný trhnovinkatřetí země Středomořítransevropská síťtrvale udržitelný rozvojobnovitelná energie
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Michal Krb
  N 187/08
  Návrh doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení

  (13228/12)
  KOM (2012) 485

  Česká verze
  doručena dne 7.9.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Miroslav Krejča

  6.2.2013
  č. 40 N 187/08/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
  • Usnesení přijato
  • 23.1.2013

   
  5. schůze
  č. 119 - závěrečné usnesení přijato
  13.3.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis


  IPEX

  přístup ke vzděláníceloživotní vzděláváníodborná kvalifikacenezaměstnanostučební technikaspolupráce v oblasti vzděláváníprofesní mobilitaučňovské vzdělávání
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  Projednávání v PSP

  Štěpán Černý
  K 188/08
  Sdělení Komise Zavádění evropské služby elektronického mýtného

  (13301/12)
  KOM (2012) 474

  Česká verze
  doručena dne 4.9.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Jaroslav Zeman

  6.2.2013
  č. 41 K 188/08/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo dopravyVHZD
  • Usnesení přijato
  • 23.1.2013

   
  5. schůze
  č. 116 - závěrečné usnesení přijato
  13.3.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (01.08.2013)
  IPEX

  elektronická zařízenísilniční dopravatechnická normavýměna informacíinformační technologiemýtoinformační síť
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Štěpán Černý
  N 189/08
  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. .../...., kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi

  (13682/12)
  KOM (2012) 512

  Česká verze
  doručena dne 13.9.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Dagmar Zvěřinová

  6.2.2013
  č. 46 N 189/08/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financíVHZD
  • Usnesení přijato
  • 23.1.2013

   
  5. schůze
  č. 115 - závěrečné usnesení přijato
  13.3.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (02.08.2013)
  IPEX

  Evropská centrální bankatržní intervencebankovní dohledrozhodovací orgán (EU)organizace EUkoordinace politik v Evropské měnové uniidělba pravomocíúvěrová instituce
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Jiří Kautský
  N 190/08
  Návrh nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi

  (13683/12)
  KOM (2012) 511

  Česká verze
  doručena dne 13.9.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Dagmar Zvěřinová

  6.2.2013
  č. 46 N 190/08/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financíVHZD
  • Usnesení přijato
  • 23.1.2013

   
  5. schůze
  č. 115 - závěrečné usnesení přijato
  13.3.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (02.08.2013)
  IPEX

  finanční intervencedělba pravomocíúvěrová institucetržní intervenceEvropská centrální banka
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Jiří Kautský
  K 192/08
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Plán ustavení bankovní unie

  (13854/12)
  KOM (2012) 510

  Česká verze
  doručena dne 18.9.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Dagmar Zvěřinová

  6.2.2013
  č. 46 K 192/08/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financíVHZD
  • Usnesení přijato
  • 23.1.2013

   
  5. schůze
  č. 115 - závěrečné usnesení přijato
  13.3.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (02.08.2013)
  IPEX

  jednotný trhhospodářská receseeurozónabankovní systémevropská integrace
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Jiří Kautský
  K 194/08
  Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti ("zátěžových testech") jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících

  (14400/12)
  KOM (2012) 571

  Česká verze
  doručena dne 4.10.2012
  Historie tisku EU
  VEU
  Jaroslav Zeman

  6.2.2013
  č. 42 K 194/08/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Státní úřad pro jadernou bezpečnostVHZD
  • Usnesení přijato
  • 23.1.2013

   
  5. schůze
  č. 114 - závěrečné usnesení přijato
  13.3.2013
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (05.08.2013)
  IPEX

  jaderná bezpečnostjaderná elektrárnajaderné právo
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Štěpán Černý