Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
15. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 220 - Zákon - rostlinolékařská péče
 • 221 - Zákon-audiovizuální mediální služby
 • 222 - Státní dluhopisový program - rozpočtová pravidla
 • 223 - Dluhopisy - schodek státního rozpočtu

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 224 - Základní registry
 • 225 - Zákon - elektronický podpis

senátní návrh zákona

 • 150 - Provoz na pozemních komunikacích

mezinárodní smlouva

 • 184 - Memorandum o porozumění - EUROPA
 • 187 - Protokol ČR - Srbsko
 • 189 - Smlouva ČR Austrálie o sociálním zabezpečení
 • 190 - ČR - ČLR - dvojí zdanění
 • 191 - ČR - SR - údržba cest na hranicích
 • 200 - Smlouva ČR - Španělsko o ochraně informací
 • 201 - EUMETSAT
 • 202 - Smlouva ČR - Švýcarsko o předávání osob
 • 203 - Smlouva ČR - SA o podpoře investic
 • 204 - Dohoda ČR- Estonsko o změně dohody - ochrana investic
 • 207 - Smlouva ČR - Bulharsko
 • 210 - Dodatkový protokol k Úmluvě CMR

jiný

 • 15 - Petice - privatizace OKD
 • 81 - Petice - nádražní budova v Ústí n/Orlicí
 • 174 - Petice - dodržování zákona o cenách
 • 208 - Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2008
 • 213 - Petice "Stop spalovně v Rybitví"
 • 216 - Zpráva o peticích za rok 2009
 • 217 - AČR- Afghánistán
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
15

Petice občanů za dodržení podmínek privatizace OKD

15/1 VUZP
 • doporučuje
R. MacháčekJ. ŘeguckýY. Průšová
  Eva Richtrová (VUZP) 15. schůze č.427  - schvaluje
  Podán:
  81

  Petice "Proti demolici nádražní budovy v Ústí nad Orlicí"

  81/1 VHZD
  • doporučuje
  Sommerová OlgaMartin J. KadrmanMilan Mikolecký
   Jiří Nedoma (VHZD) 15. schůze č.422  - schvaluje
   Podán:
   150

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

   150/1 VHZD
   • doporučuje Senátu odročit
   150/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Jiří Žák (senátor)Jiří Nedoma (senátor)Daniela Filipiová (senátorka)Alena Venhodová (senátorka)Jaroslav Kubera (senátor)Igor Petrov (VHZD) 15. schůze č.423  - změna lhůty
   Podán: Lhůta pro výbory: silniční doprava, pravidla silničního provozu, správní delikt, silniční provoz, bezpečnost silničního provozu
   174

   Petice "Rovné dodržování zákona o cenách a zákona na ochranu hospodářské soutěže"

   174/1 VHZD
   • zaujímá stanovisko
   Robert Erlebach
    Jan Hajda (VHZD) 15. schůze č.433  - schvaluje
    Podán:
    184

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)

    184/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Martin Barták(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 15. schůze č.406  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: technologie, Česká republika, vojenský výzkum, zbrojařský průmysl, evropská obranná politika
    187

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009

    187/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    187/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Eduard Janota(ministr financí)Karel Korytář (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 15. schůze č.392  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    189

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečením, podepsaná v Canbeře 16. září 2009

    189/1 VZSP
    • dává souhlas k ratifikaci
    189/2 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    189/3 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Petr Šimerka(ministr práce a sociálních věcí)Miroslav Nenutil (VZSP) Liana Janáčková (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 15. schůze č.413  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, Česká republika, Austrálie
    190

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009

    190/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    190/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Eduard Janota(ministr financí)Liana Janáčková (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 15. schůze č.393  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, zkrácení daně, dvojí zdanění, daňová úmluva, Čína
    191

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích

    191/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    191/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Gustav Slamečka(ministr dopravy)Jiří Nedoma (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 15. schůze č.414  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, silniční doprava, dopravní infrastruktura, pohraniční oblast, inženýrské stavby
    200

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

    200/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Jan Fischer(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) 15. schůze č.408  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Španělsko, Česká republika, zpřístupňování informací, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství, ochrana údajů
    201

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a souvisejících podmínek a s přístupem k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)

    201/1 VUZP
    • dává souhlas k ratifikaci
    201/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Ladislav Miko(ministr životního prostředí)Jan Dusík(ministr životního prostředí)Ivo Bárek (VUZP) Vlastimil Sehnal (VZOB) 15. schůze č.417  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, ratifikace dohody, COST, meteorologie, družice
    202

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze

    202/1 UPV
    • dává souhlas k ratifikaci
    202/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Martin Pecina(ministr vnitra)Jiřina Rippelová (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 15. schůze č.397  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Švýcarsko, policejní spolupráce, vstup cizinců, vyhoštění, nelegální migrace
    203

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu

    203/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    203/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Eduard Janota(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 15. schůze č.394  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Saúdská Arábie, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
    204

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót

    204/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    204/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Eduard Janota(ministr financí)Adolf Jílek (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 15. schůze č.395  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Estonsko, ochrana investic, podpora investic
    207

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu

    207/1 UPV
    • dává souhlas k ratifikaci
    207/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Martin Pecina(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Jirsa (VZOB) 15. schůze č.398  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: veřejná bezpečnost, Česká republika, Bulharsko, policejní spolupráce, trestná činnost, veřejný pořádek
    208

    Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008

    208/1 VUZP
    • doporučuje
    Jan Dusík(ministr životního prostředí)Bedřich Moldan (VUZP) 15. schůze č.418  - bere na vědomí
    Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
    210

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícího se elektronického nákladního listu"

    210/1 VHZD
    • vyslovuje souhlas
    210/2 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Gustav Slamečka(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) Vlastimil Sehnal (VZOB) 15. schůze č.416  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: přepravní předpisy, Česká republika, nákladní doprava, smlouva o dopravě, doprava v rámci EU, mezinárodní doprava, dopravní doklady, mezinárodní silniční doprava
    213

    Petice "Stop spalovně v Rybitví"

    213/1 VVVK
    • konstatuje
    213/2 VVVK
    • doporučuje
    Jan Tichý
     Jaromír Jermář (VVVK) 15. schůze č.430  - schvaluje
     Podán:
     216

     Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2009 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009

     Jaromír Jermář (zástupce výboru Senátu)
      15. schůze č.424  - bere na vědomí
      Podán:
      217

      Vládní návrh na posílení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Afghánistánu v roce 2010

      217/1 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Martin Barták(ministr obrany)Vladimír Dryml (VZOB) 15. schůze č.405  - schvaluje
      Podán: NATO, vojska v zahraničí, profesionální armáda, vojenská spolupráce, Afghánistán, vojenská základna, terorismus
      220

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      220/1 VHZD
      • schvaluje
      Jakub Šebesta(ministr zemědělství)Adolf Jílek (VHZD) 15. schůze č.407  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 102/2010 Sb. rostlinolékařská legislativa, ochrana zdraví rostlin, dovozní omezení, pokusný podnik, škodlivé rostliny
      221

      Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

      221/1 VVVK
      • záznam z jednání
      221/2 SKSP
      • záznam z jednání
      Václav Riedlbauch(ministr kultury)Richard Svoboda (VVVK) Jiří Oberfalzer (SKSP) 15. schůze č.404  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2010 Sb. propagace, audiovizuální politika, televize, rozhlasové vysílání, audiovizuální produkce
      222

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

      222/1 VHZD
      • schvaluje
      Eduard Janota(ministr financí)Jiří Bis (VHZD) 15. schůze č.390  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 84/2010 Sb. financování rozpočtu, veřejný dluh, emise cenných papírů, rozpočtový schodek, veřejné půjčky
      223

      Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010

      223/1 VHZD
      • schvaluje
      Eduard Janota(ministr financí)Jiří Stříteský (VHZD) 15. schůze č.391  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 83/2010 Sb. financování rozpočtu, veřejný dluh, emise cenných papírů, rozpočtový schodek, veřejné půjčky
      224

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

      224/1 VUZP
      • schvaluje
      224/2 SKOS
      • schvaluje
      Jaroslav Krupka(poslanec)Tom Zajíček(poslanec)Jiří Petrů(poslanec)Vladimír Koníček(poslanec)Petr Vícha (VUZP) Tomáš Kladívko (SKOS) 15. schůze č.401  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 100/2010 Sb. veřejná správa, informační systém, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva
      225

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

      225/1 VUZP
      • schvaluje
      225/2 SKOS
      • schvaluje
      Jaroslav Krupka(poslanec)Tom Zajíček(poslanec)Jiří Petrů(poslanec)Vladimír Koníček(poslanec)Petr Vícha (VUZP) Tomáš Kladívko (SKOS) 15. schůze č.402  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 101/2010 Sb. datové právo, elektronická správa, elektronický podpis, evidence obyvatelstva, ochrana údajů
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      K 078/07
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro městskou mobilitu

      (14030/09)
      KOM (2009) 490

      Česká verze
      doručena dne 9.10.2009
      Historie tisku EU
      VEU
      Miroslav Škaloud

      27.1.2010
      K 078/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo dopravyVHZD
      • Usnesení přijato
      • 20.1.2010

      VUZP
      • Usnesení přijato
      • 13.1.2010

       
      15. schůze
      č. 415 - závěrečné usnesení přijato
      18.3.2010
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      městská dopravadopravní infrastrukturatrvale udržitelný rozvojnová technologiedopravní politikahromadná dopravaznečišťování atmosféryakce EUbezpečnost dopravy
      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      N 081/07
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení osoby požívající mezinárodní ochrany, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracování)

      (14863/09)
      KOM (2009) 551

      Česká verze
      doručena dne 23.10.2009
      Historie tisku EU
      VEU
      Tomáš Grulich

      6.1.2010
      N 081/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo vnitra 15. schůze
      č. 399 - závěrečné usnesení přijato
      17.3.2010
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      osoba bez státního občanstvípomoc uprchlíkůmlidská právacizí státní občanuprchlíkpřibližování legislativyazylové právo
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Martin Hrabálek
      N 082/07
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracování)

      (14959/09)
      KOM (2009) 554

      Česká verze
      doručena dne 23.10.2009
      Historie tisku EU
      VEU
      Tomáš Grulich

      6.1.2010
      N 082/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo vnitra 15. schůze
      č. 400 - závěrečné usnesení přijato
      17.3.2010
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      politika EUpřibližování legislativyuprchlíkazylové právo
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Martin Hrabálek
      K 086/07
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropskému soudnímu dvoru a Evropské centrální bance - Rámec EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru

      (15049/09)
      KOM (2009) 561

      Česká verze
      doručena dne 28.10.2009
      Historie tisku EU
      VEU
      Jana Juřenčáková

      6.1.2010
      K 086/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo financíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 9.12.2009

       
      15. schůze
      č. 396 - závěrečné usnesení přijato
      17.3.2010
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      úvěrová institucefinanční trhfinanční institucehospodářská reformahospodářská recese
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Vítězslava Fričová
      K 090/07
      Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě

      (16195/09)
      KOM (2009) 622

      Česká verze
      doručena dne 18.11.2009
      Historie tisku EU
      VEU
      Luděk Sefzig

      27.1.2010
      K 090/07/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vlády 15. schůze
      č. 411 - závěrečné usnesení přijato
      18.3.2010
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      Evropská komisenávrh (EU)peticeiniciativa EUobčanství EU
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová