Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 177 - Obchodní zákoník

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 178 - Rozpočtová pravidla
 • 179 - Vlastnictví letiště
 • 180 - Státní fond rozvoje bydlení
 • 181 - Zákon o pedagogických pracovnících

senátní návrh zákona

 • 52 - Zákon - zrušení poplatků
 • 155 - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami
 • 188 - Zákon o rozpočtovém určení daní - senátní návrh

jiný

 • 186 - Vyslání sil a prostředků - Kábul
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
52

Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů

52/1 VHZD
 • zamítá
52/16 VHZD
 • zamítá
52/10 VEU
 • pozměňovací návrhy
52/11 VVVK
 • záznam z jednání
52/12 UPV
 • záznam z jednání
52/13 VZOB
 • zamítá
52/14 VZSP
 • záznam z jednání
52/15 VUZP
 • zamítá
52/17 SKSP
 • pozměňovací návrhy
52/2 UPV
 • přerušuje projednávání
52/3 VEU
 • odročuje jednání
52/4 VZSP
 • odročuje jednání
52/5 VVVK
 • přerušuje projednávání
52/6 VUZP
 • zamítá
52/7 SKSP
 • pozměňovací návrhy
52/8 UPV
 • zamítá
52/9 VVVK
 • záznam z jednání
Richard Svoboda (senátor)
  Petr Pakosta (VHZD) Zdeněk Schwarz (VZSP) Adolf Jílek (SKSP) Miroslav Krejča (VEU) Jiří Dienstbier (VZOB) Jiří Oberfalzer (UPV) Ivo Bárek (VUZP) Milan Bureš (VVVK) 13. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.338  - vrácen výborům k novému projednání
  Podán: Lhůta pro výbory:
  155

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Bise a Petra Pakosty, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

  155/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  155/2 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  Jiří Bis (senátor)Petr Pakosta (senátor)Vítězslav Jonáš (VHZD) Ivo Bárek (VUZP) 13. schůze č.347  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory:
  177

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  177/1 UPV
  • schvaluje
  177/2 VHZD
  • schvaluje
  Daniela Kovářová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jiří Bis (VHZD) 13. schůze č.340  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 420/2009 Sb.
  178

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  178/1 VHZD
  • schvaluje
  Miroslav Kalousek(poslanec)Petr Pakosta (VHZD) 13. schůze č.341  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 421/2009 Sb.
  179

  Návrh zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně

  179/1 VHZD
  • záznam z jednání
  Bohuslav Sobotka(zástupce skupiny poslanců)Karel Korytář (VHZD) 13. schůze č.342  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 69/2010 Sb.
  180

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

  180/1 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  Zdeňka Horníková(zástupce skupiny poslanců)Eva Richtrová (VUZP) 13. schůze č.343  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 71/2010 Sb. radioaktivní odpad
  181

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  181/1 VVVK
  • schvaluje
  Walter Bartoš(zástupce skupiny poslanců)Milan Bureš (VVVK) 13. schůze č.345  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 422/2009 Sb.
  186

  Vládní návrh na vyslání sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na ochranu zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu v Afghánistánu

  186/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Martin Barták(ministr obrany)Tomáš Töpfer (VZOB) 13. schůze č.339  - vyslovuje souhlas
  Podán:
  188

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

  188/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  188/2 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  Vítězslav Jonáš (senátor)Jiří Bis (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Petr Vícha (senátor)Petr Pakosta (VHZD) Ludmila Müllerová (VUZP) 13. schůze č.346  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  K 064/07
  Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2008 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

  (12061/09)
  KOM (2009) 343

  Česká verze
  doručena dne 16.7.2009
  Historie tisku EU
  VEU
  Luděk Sefzig

  4.11.2009
  K 064/07/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Úřad vlády 13. schůze
  č. 337 - závěrečné usnesení přijato
  5.11.2009
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis



  komise ESvztahy mezi instituceminárodní parlamentzpráva o činnosti
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  Projednávání v PSP

  N 072/07
  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika

  (13648/09)
  KOM (2009) 499

  Česká verze
  doručena dne 27.9.2009
  Historie tisku EU
  VEU
  Jana Juřenčáková

  4.11.2009
  N 072/07/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financí 13. schůze
  č. 336 - závěrečné usnesení přijato
  5.11.2009
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis



  legislativní proces ESměnová politikafinanční kontrolaorgán nebo agentura EUúvěrová institucefinanční trh
  Projednávání v PSP

  N 073/07
  Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví

  (13652/09)
  KOM (2009) 501

  Česká verze
  doručena dne 27.9.2009
  Historie tisku EU
  VEU
  Jana Juřenčáková

  4.11.2009
  N 073/07/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financí 13. schůze
  č. 336 - závěrečné usnesení přijato
  5.11.2009
  Stenografický zápis



  finanční kontrolahospodářská receselegislativní proces ESfinanční spoluprácefinanční instituceúvěrová instituceorgán nebo agentura EU
  Projednávání v PSP

  N 074/07
  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

  (13653/09)
  KOM (2009) 502

  Česká verze
  doručena dne 27.9.2009
  Historie tisku EU
  VEU
  Jana Juřenčáková

  4.11.2009
  N 074/07/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financí 13. schůze
  č. 336 - závěrečné usnesení přijato
  5.11.2009
  Stenografický zápis



  pojištěnízpráva o činnostifinanční kontrolahospodářská receselegislativní proces ESfinanční institucedůchodové pojištěníčinnost orgánuorgán nebo agentura EU
  Projednávání v PSP

  N 076/07
  Návrh rozhodnutí Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika

  (13645/09)
  KOM (2009) 500

  Česká verze
  doručena dne 27.9.2009
  Historie tisku EU
  VEU
  Jana Juřenčáková

  4.11.2009
  N 076/07/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financí 13. schůze
  č. 336 - závěrečné usnesení přijato
  5.11.2009
  Stenografický zápis



  měnová politikafinanční transakceEvropská centrální bankaorgán nebo agentura EUčinnost orgánufinanční nástrojúvěrová institucefinanční trh
  Projednávání v PSP

  N 075/07
  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

  (13654/09)
  KOM (2009) 503

  Česká verze
  doručena dne 27.9.2009
  Historie tisku EU
  VEU
  Jana Juřenčáková

  4.11.2009
  N 075/07/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo financí 13. schůze
  č. 336 - závěrečné usnesení přijato
  5.11.2009
  Stenografický zápis



  zpráva o činnostihospodářská receselegislativní proces ESfinanční kontrolaúvěrová institucefinanční trhfinanční instituceorgán nebo agentura EUčinnost orgánu
  Projednávání v PSP