Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
16. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 311 - Návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • 312 - Novela služebního zákona
 • 313 - Návrh zákona o zaměstnanosti

senátní návrh zákona

 • 239 - Novela loterijního zákona - senátní návrh zákona
 • 296 - Stykový zákon - senátní návrh
 • 297 - Novela JŘ PS PČR - senátní návrh
 • 303 - Zákon o důstojné smrti - senátní návrh
 • 305 - Trestní řád - senátní návrh zákona

mezinárodní smlouva

 • 261 - Dohoda ČR-Vietnam ochrana investic
 • 265 - Dohoda ČR Kambodža podpora investic
 • 267 - Smlouva ČR Sýrie dvojí zdanění
 • 309 - Přistoupení ČR k ESA
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
239

Návrh senátního návrhu zákona, senátora Josefa Novotného, senátora Petra Víchy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

239/1 VHZD
 • záznam z jednání
239/4 VHZD
 • schvaluje
239/2 UPV
 • záznam z jednání
239/3 VUZP
 • záznam z jednání
Josef Novotný (senátor)Petr Vícha (senátor)Jiří Liška (senátor)Petr Pithart (senátor)Alena Palečková (senátorka)Soňa Paukrtová (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Josef Zoser (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Martin Mejstřík (senátor)Ladislav Macák (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Igor Petrov (VHZD) Ivo Bárek (VUZP) Václav Homolka (UPV) 16. schůze č.492  - odročuje jednání
Podán: Lhůta pro výbory: hra, správní kontrola, hazardní hry, herna
261

Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 21. března 2008 v Hanoji

261/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
261/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 16. schůze č.479  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Vietnam, ochrana investic, podpora investic
265

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. května 2008 v Phnom Penhu

265/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
265/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Richard Svoboda (VZOB) 16. schůze č.480  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Česká republika, Kambodža, ochrana investic, podpora investic
267

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Damašku dne 18. května 2008

267/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
267/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Ladislav Svoboda (VZOB) 16. schůze č.481  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
296

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon)

296/1 UPV
 • schvaluje
Jiřina Rippelová (zástupce komise Senátu)Jiří Žák (UPV) 16. schůze č.490  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: jednací řád parlamentu, dvoukomorový systém, dolní komora, horní komora
297

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

297/1 UPV
 • schvaluje
Jiřina Rippelová (zástupce komise Senátu)Jiří Žák (UPV) 16. schůze č.491  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: poslanec parlamentu, jednací řád parlamentu, schůze parlamentu
303

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Václavy Domšové o důstojné smrti

Václava Domšová (senátorka)
  16. schůze č.494  - zamítá
  Podán:
  305

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Gajdůškové, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

  Alena Gajdůšková (senátorka)
   16. schůze č.486  - vrací navrhovateli k dopracování
   Podán:
   309

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách, podepsaná v Praze dne 8. července 2008,a k vyslovení souhlasu s přistoupením Úmluva o založení Evropské kosmické agentury, otevřená k podpisu dne 30. května 1975

   309/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   309/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   309/3 VVVK
   • dává souhlas k ratifikaci
   Ondřej Liška(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Nedoma (VHZD) Václav Roubíček (VVVK) Tomáš Töpfer (VZOB) 16. schůze č.487  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, přistoupení k dohodě, kosmický prostor, Evropská kosmická agentura
   311

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

   311/1 VZSP
   • pozměňovací návrhy
   Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) 16. schůze č.482  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 414/2008 Sb. Sb. sociální zabezpečení, sociální dávky, sociální příspěvek, vyživovaná osoba
   312

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

   312/1 VZSP
   • schvaluje
   Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) 16. schůze č.483  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 381/2008 Sb. veřejná správa, veřejná služba, státní zaměstnanec
   313

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   313/1 VZSP
   • schvaluje
   Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Alena Palečková (VZSP) 16. schůze č.484  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 382/2008 Sb. politika zaměstnanosti, sociální dávky, zprostředkovatelna práce, podpora v nezaměstnanosti, pracovní povolení, rovné zacházení, cizí státní občan
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 115/06
   Zpráva Komise - výroční zpráva za rok 2007 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

   (11159/08)
   KOM (2008) 237

   Česká verze
   doručena dne 30.6.2008
   Historie tisku EU
   VEU
   Luděk Sefzig

   3.9.2008
   K 115/06/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 16. schůze
   č. 488 - závěrečné usnesení přijato
   18.9.2008
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis   vztahy mezi institucemiEvropská komisezpráva o činnostinárodní parlament
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   N 116/06
   Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci

   (11531/08)
   KOM (2008) 426

   Česká verze
   doručena dne 9.7.2008
   Historie tisku EU
   VEU
   Luděk Sefzig

   3.9.2008
   N 116/06/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 16. schůze
   č. 485 - závěrečné usnesení přijato
   18.9.2008
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis   rovné zacházenídiskriminace na základě sexuální orientaceantidiskriminační politikanáboženská diskriminacediskriminace na základě zdravotního postiženídiskriminace na základě věku
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   N 117/06
   Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt ,,ovoce do škol"

   (11380/08)
   KOM (2008) 442

   Česká verze
   doručena dne 13.7.2008
   Historie tisku EU
   VEU
   Alena Venhodová

   3.9.2008
   N 117/06/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo zemědělství 16. schůze
   č. 489 - závěrečné usnesení přijato
   18.9.2008
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis   kampaň na získání veřejnostihygiena výživyvýživaovoceakce EUspolečná organizace trhuzdravotní výchova
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP